”Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel efter S-regeringens beslut under förra mandatperioden.”
”Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel efter S-regeringens beslut under förra mandatperioden.” Bild: Janerik Henriksson/TT

Låt läkarstudenter arbeta som undersköterskor

Att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel begränsar flexibiliteten inom vården när vi behöver den som mest. Det skriver Lovisa Lanryd, välfärdsansvarig på Tankesmedjan Timbro.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sommaren är en hektisk tid inom vården. Ordinarie personal tar välförtjänt semester. I Region Halland kämpar man med att få bemanningen att gå ihop samtidigt som man ska genomföra hyrstoppet. Samtidigt minskar varken det akuta vårdbehovet eller den planerade vården i landet med de längsta vårdköerna i Europa. Traditionellt har läkarstudenter spelat en viktig roll som sommarvikarier i både hemtjänst, hemsjukvård och inne på vårdklinikerna. Särskilt i rollen som undersköterska.

Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel efter S-regeringens beslut under förra mandatperioden. Förra året hann många studenter anställas innan titelskyddet trädde i kraft. Detta är den första sommaren utan läkarstudenter som sommarvikarier. Har studenternas kompetens minskat; nej. Åker fler till Norge; ja.

ANNONS

Möjligheten att arbeta som undersköterska har varit en viktig tillgång ur flera aspekter.

För det första avlastar det vården. Undersköterskor och annan vårdpersonal behöver få sin semester. Läkarstudenter har en unik kompetens i detta sammanhang där kunskaper om sjukdomar, medicinering och patientvård går utöver undersköterskans ansvarsområde. Att inte kunna använda denna kompetens på bästa sätt är en förlust för vården.

För det andra är det viktigt att framtidens chefer förstår vårdprocessen från grunden. Undersköterskor är oumbärliga för att vården ska fungera smidigt. De utför grundläggande vårduppgifter, stöttar patienter och avlastar sjuksköterskor och läkare. Läkarstudenter får inte längre känna den tunga bördan av att trösta en äldre patient, byta blöjor och hantera akuta situationer. Denna praktiska erfarenhet har varit ovärderlig för deras framtida yrkesutövning – och ledarskap.

För det tredje är sommaren alltid en kritisk period för sjukvården. Många i ordinarie personal är lediga, och det är avgörande att ha kompetenta vikarier på plats. Genom att begränsa möjligheterna för läkarstudenter att arbeta som undersköterskor försämras sommarbemanningen och i förlängningen vården.

Vi behöver ett flexibelt system där kompetenta personer kan hoppa in och avlasta de ordinarie undersköterskorna när de behöver vila. Arbetsgivare har tidigare kunnat rekrytera från den egna studentkåren. Politiken har sett till att vi förlorat den möjligheten.

ANNONS

Att göra undersköterska till en skyddad yrkestitel begränsar flexibiliteten inom vården när vi behöver den som mest. Genom att tillåta fler att arbeta som undersköterskor kan vi dra nytta av deras kompetens. Sammanfattningsvis är det dags att se över reglerna och hitta lösningar som gynnar vården. Sommaren är en kritisk period, och vi behöver alla händer på däck – oavsett yrkestitel.

Lovisa Lanryd

välfärdsansvarig, Tankesmedjan Timbro

ANNONS