”På senare år har det våldsförebyggande arbetet kommit mer i fokus men vi måste gemensamt jobba ännu mer för att motverka våldet i Hallands län.”
”På senare år har det våldsförebyggande arbetet kommit mer i fokus men vi måste gemensamt jobba ännu mer för att motverka våldet i Hallands län.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Länsstyrelsen jobbar för ett jämställt Halland

I samband med Internationella kvinnodagen lanserar länsstyrelsen en ny strategi för jämställdhetsarbetet i Hallands län. Det skriver landshövding Anders Thornberg.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, med syfte att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. Länsstyrelsens i Hallands län lanserar i samband med dagen ”Ett jämställt Halland – strategi för jämställdhetsintegrering 2024–2027”. Strategin ska vara vägledande för jämställdhetsarbetet i länet med syfte att tydliggöra målsättningar och samla aktörer som tillsammans skapar bättre förutsättningar för kvinnor, män, flickor och pojkar.

Stora löneskillnader mellan män och kvinnor.

Trots att hallänningarna har en av de högsta medianinkomsterna i landet är det långt kvar till jämställda villkor i arbetslivet, hemmet och inom politiken. I arbetet med strategin har vi sett att löneskillnaderna i länet är allt annat än jämställda. Mäns sammanräknade förvärvsinkomst låg på 397 700 kronor under 2022, medan kvinnors låg på 300 500 kronor. Med 97 200 kronors skillnad är löneskillnaderna i Halland störst i Sverige.

ANNONS

Det kan bero på att Halland har en starkt könssegregerad arbetsmarknad där kvinnor och män arbetar i olika branscher, med olika yrken och där framför allt män innehar chefspositioner och driver företag. Arbetsmarknaden är starkast inom manligt dominerade branscher, vilket märks på mäns högre löner och en större arbetsmarknad inom klassiskt mansdominerade branscher.

De könsbrytande studie- och yrkesval som behövs för en mer jämställd arbetsmarknad är för få. Det är framför allt kvinnor som bryter mot könsnormer och söker sig till mansdominerade branscher, medan samma utveckling inte kan ses hos män.

Bidra till ett mer jämställt föräldraskap.

Färre föräldrar i Halland jämfört med riket delar jämställt på föräldraledigheten och den enskilt viktigaste påverkansfaktorn är könsnormer. Kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män, men tar dessutom ett större ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet av både barn och anhöriga.

Här bör fler pappor ta vara på möjligheten och chefer kan bidra till att ge förutsättningar till ett mer jämställt föräldraskap!

Våld mot kvinnor måste upphöra.

Den kanske tydligaste faktorn på bristande jämställdhet är det våld som drabbar både kvinnor och män i samhället. Enligt WHO är mäns våld mot kvinnor det största folkhälsoproblemet i världen och räknas som en kränkning av mänskliga rättigheter. I en skolklass är det ungefär två elever som växer upp med att mamma utsätts för våld av pappa eller styvpappa. 70 procent av dessa barn blir själva utsatta för våld. De som utsätts drabbas också i högre omfattning än andra av psykisk och fysisk ohälsa.

ANNONS

På senare år har det våldsförebyggande arbetet kommit mer i fokus men vi måste gemensamt jobba ännu mer för att motverka våldet i Hallands län. Det är avgörande med ett större och mer konstruktivt engagemang från fler aktörer i samhället, för att arbetet med jämställdhet ska nå längre.

Fler hallänningar och framför allt fler män och pojkar, behöver tillsammans med regionala aktörer ta ett gemensamt ansvar för ökad jämställdhet och ett våldsförebyggande arbete.

Anders Thornberg

landshövding

ANNONS