"Järnvägen är redan till största delen eldriven med mycket låga utsläpp."
"Järnvägen är redan till största delen eldriven med mycket låga utsläpp." Bild: Johan Nilsson/TT

Längre och tyngre lastbilar är fel väg att gå

I takt med att godstransporter med lastbilar ökar måste politikerna föreslå åtgärder som på allvar kan flytta över gods till järnväg och sjöfart snarast. Det skriver två företrädare för Järnvägsfrämjandet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I en debattartikel nyligen föreslås att en betydande del av vägnätet ska öppnas för ännu längre och tyngre bilar än vad som i dag är tillåtet. Motiveringen är att med längre och tyngre fordon får man med mer last och därmed blir det färre bilar och lägre utsläpp.

Detta kan ju låta klokt och bra men i verkligheten innebär det att ännu mer gods kommer att fraktas på vägarna. Sverige har redan i dag bland de längsta och tyngsta ekipagen i världen och med 32 meter blir de nästan dubbelt så långa som i exempelvis USA och en stor del av EU!

ANNONS

Godstransport är till stor del en prisfråga och med ökade längder och vikter stärker lastbilarna sin konkurrenskraft gentemot järnväg och sjöfart! Det är ju självklart att med högre vikt och större volym per bil och förare kan priserna hållas nere!

I stället måste politikerna föreslå åtgärder som på allvar kan flytta över gods till järnväg och sjöfart snarast. Man har ju tagit långtgående beslut rörande personbilars och bussars klimatpåverkan så nu måste man verkligen göra något radikalt med godstransporterna.

Järnvägen är redan till största delen eldriven med mycket låga utsläpp. Tack vare det låga rullmotståndet är energiförbrukningen klart under 10 procent av lastbilarnas oavsett drivmedel. Ett järnhjul på slät räls rullar som bekant mycket lättare än gummi mot asfalt och med alltfler elfordon på landsväg blir elen säkert en bristvara!

Att det är för trångt på spåren är i mycket en myt! Med enkla medel och rätt utnyttjande kan järnvägens andel ökas betydligt på många sträckor omgående. Exempelvis är Västkust- banan Malmö–Göteborg och vidare mot Norge skrämmande tom på tåg nattetid. Och de kombitåg som ändå körs har mycket svårt med lönsamheten och dålig beläggning medan E6 kryllar av lastbilar!

Det är ju billigare för transportörerna att anlita östeuropeiska åkerier med tvivelaktiga metoder än att låta trailers åka med tågen! Det lär exempelvis passera uppemot 3 000 lastbilar per dygn vid Svinesund. Denna matematik är mycket enkel!

ANNONS

Här finns redan ett färdigt och fullt fungerande alternativ utan väntan på nya biodrivmedel, batterier och elvägar! Satsa på detta!

Trafiksäkerhetsmässigt är naturligtvis längre och tyngre bilar en katastrof! De långa och tunga ekipagen blir ju än mer riskabla att köra om för att inte tala om när dessa ska köra om varandra på motorvägarna för att den ene kör fyra km/h långsammare – något som blivit alltmera vanligt.

Sjöfarten är också otroligt dåligt utnyttjad trots att Sverige i stort sett är omgivet av hav och bra hamnar finns i nästan alla större kuststäder. Tack vare sin låga energiförbrukning är sjöfart ett mycket mera klimatsmart transportmedel än lastbil!

Nej, längre och tyngre lastbilar är inte rätt väg att gå, det medför bara fler tunga transporter på vägarna, sämre trafiksäkerhet och högre utsläpp och energiförbrukning!

Christer Wilhelmsson

Henric Alstéus

Järnvägsfrämjandet

ANNONS