”Regeringen har genom sin budgetsatsning visat att den förstår att bra läromedel ger elever bättre kunskaper och stärker likvärdigheten i skolan.”
”Regeringen har genom sin budgetsatsning visat att den förstår att bra läromedel ger elever bättre kunskaper och stärker likvärdigheten i skolan.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Lagstifta om läromedel till Hallands elever

Bra läromedel är det billigaste och enklaste sättet att höja kunskaperna och likvärdigheten i skolan. Därför är regeringens satsningar i höstbudgeten mycket välkomna. För att satsningen ska ge verkliga resultat i Hallands skolor måste rätten till läromedel också föras in i skollagen. Det skriver Per Kornhall och Frida Engman från intresseorganisationen Läromedelsförfattarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Läsandet i den svenska skolan har minskat dramatiskt sedan 2007 enligt en ny studie från Högskolan Dalarna. Hälften av Sveriges niondeklassare läser inte ens en hel sida under en skoldag – varken på papper eller på skärm. Samtidigt lämnade var sjunde niondeklassare grundskolan utan gymnasiebehörighet vid den senaste skolavslutningen.

I stället för kvalitetssäkrade läromedel får många av Hallands elever hålla till godo med Google-sökningar och kopierade lösblad som hamnar längst ner i ryggsäcken.

I en undersökning bland åttahundra rektorer har Läromedelsförfattarna tagit reda på hur mycket pengar som skolorna faktiskt lägger på läromedel. Resultatet visar på stora skillnader.

Den tjugondel av skolorna som satsar minst köper i genomsnitt läromedel för 208 kronor per elev och läsår. Samtidigt köper tjugondelen som satsar mest läromedel för 1 957 kronor varje år – nästan tio gånger så mycket! Vilken skola en elev går på avgör med andra ord om det är en kvalitetssäkrad lärobok eller hemmasnickrade häften som används i klassrummet.

ANNONS

För att få bästa möjliga kvalitet i undervisningen måste lärarna själva ha möjlighet att välja läromedel. En lärare som inte får bestämma själv är som en snickare som inte kan får välja sina verktyg. Därför är det en oroande utveckling att besluten om vilka läromedel som köps in i allt högre grad flyttas ifrån lärarna. Ibland så långt upp som på kommunnivå.

För ett år sedan presenterade Läromedelsutredningen sitt slutbetänkande för regeringen. Utredningen innehåller flera positiva förslag som skulle göra stor skillnad för den svenska skolan. Bland annat att elevers rätt till läromedel bör införas i skollagen, att lärares förutsättningar att välja läromedel förstärks och att skolornas läromedelskostnader synliggörs genom krav på bättre statistikinsamling.

Det är bra att regeringen satsar 685 miljoner kronor på ett läromedelslyft i höstbudgeten. Regeringen har genom sin budgetsatsning visat att den förstår att bra läromedel ger elever bättre kunskaper och stärker likvärdigheten i skolan.

Samtidigt behövs det fler reformer för att långsiktigt garantera eleverna rätten till bra läromedel. Därför vill vi uppmana skolminister Lotta Edholm att snarast möjligt lägga fram förslaget att elevers rätt till läromedel ska skrivas in i skollagen. Alla elever i Halland har rätt till bra läromedel.

Per Kornhall

ordförande Läromedelsförfattarna

ANNONS

Frida Engman

förbundsdirektör Läromedelsförfattarna

ANNONS