"Det finns stora utvecklingsmöjligheter för banan som med rätt satsning gör att tillväxten kommer att öka i orterna längs banan liksom turistnäringen."
"Det finns stora utvecklingsmöjligheter för banan som med rätt satsning gör att tillväxten kommer att öka i orterna längs banan liksom turistnäringen." Bild: Marianne Holm

Läggs banan ner riskerar flera orter att avfolkas

Med rätt satsning kan Halmstad-Nässjö järnväg bli en viktig sträcka. Det skriver Christer Wilhelmsson, ordförande för Järnvägsfrämjandet.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Järnvägen mellan Halmstad och Jönköping/Nässjö riskerar att läggas ner mellan Halmstad och Värnamo. Det är en så kallad länsbana. Eftersom banan har ett strategiskt läge mellan Västkustbanan och Södra stambanan bör banan klassas som en nationell järnväg och staten bör ta över ansvaret för banan.

Det finns stora utvecklingsmöjligheter för banan som med rätt satsning gör att tillväxten kommer att öka i orterna längs banan liksom turistnäringen. Med en upprustad bana snabbas resorna upp. Både Halmstad och Jönköping har högskola vilket genererar många resande. Det är lättare att ta med rullstolar, barnvagnar och cyklar på ett tåg än på en buss.

ANNONS

Läggs banan ner riskerar flera orter att avfolkas. Vissa sträckor har redan bra standard. Det är redan beslutat om elektrifiering mellan Nässjö/Jönköping och Värnamo, men även sträckan mellan Värnamo och Halmstad bör rustas upp och elektrifieras för att nå klimatmålet. Medel till detta kan eventuellt sökas av EU.

Vid trafikstörningar på Södra stambanan är den lämplig som en omledningsbana. Dessutom sammanbinder banan Kust- till kustbanan i Värnamo mot Växjö och Kalmar samt mot Borås och Göteborg.

Om det blir höghastighetsjärnväg kommer Värnamo att knytas till järnvägen. Då blir det snabba förbindelser mellan Stockholm, Östergötland och Halmstad.

Det bör byggas en ny sträcka mellan Torup och Landeryd via Hyltebruk. Då kan pendeltåg sättas in mellan Hyltebruk och Halmstad med stopp i Åled och Oskarström. Sannarp bör återöppnas. I närheten finns gymnasium och flera arbetsplatser samt det är lätt att ta sig till Halmstad Arena.

Eftersom banvallen ligger kvar mellan Reftele och Gislaved förbi Anderstorp bör den sträckan rustas upp. Gislaved har drygt 10 000 invånare och Anderstorp drygt 5 000 invånare. Dessa orter får då möjlighet att utnyttja tågen både mot Halmstad och Värnamo och Jönköping /Nässjö. Detta samtidigt som det genererar resande på banan. I kommunerna längs sträckan Nässjö/Jönköping och Halmstad bor 365 000 invånare i dag. 2030 beräknas invånarantalet vara 370 000 invånare.

ANNONS

Godstrafiken kan utvecklas! Förutom persontrafik kan banan användas för mer godstrafik.

Båramo kombiterminal i Skillingaryd, som bland annat är en integrerad del av Göteborgs hamn, expanderar. Det har skrivits ett avtal med Green Cargo.

Terminalen blir en del av den europeiska godskorridoren Scanmed.

Godståg till Halmstad kan med fördel utnyttja banan eftersom hamnen har järnvägsspår och en containerterminal. Även godstrafik till kontinenten kan utnyttja banan. Det blir mer spridning av godstågen, framförallt vid trafikstörningar.

Med rätt satsning kan banan bli en viktig sträcka för både person- och godstrafik.

Christer Wilhelmsson

ordförande Järnvägsfrämjandet

ANNONS