Använd kvinnojourernas kraft och kunskap, uppmanar skribenterna!
Använd kvinnojourernas kraft och kunskap, uppmanar skribenterna! Bild: Fredrik Sandberg/TT

Kvinnors och barns liv är ingen vara på en marknad

I 40 år har idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer stöttat och skyddat kvinnor och barn mot våld i nära relation. Det skriver Zandra Dukuly Schramm och Helena Larsson från Kvinnojouren Viktoria.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

På FN:s internationella dag den 25 november för avskaffande av våld mot kvinnor uppmanar vi Hallands kommuner: bevilja och bekosta placeringar på kvinnojourernas, idéburna, icke-vinstdrivande skyddade boenden!

I 40 år har idéburna och icke-vinstdrivande kvinnojourer stöttat och skyddat kvinnor och barn mot våld i nära relation. De senaste åren har vi med stark oro sett hur nålsögat för att få skyddat boende minskat dramatiskt. Samtidigt vet vi genom kvinnorna att behovet är stort.

Mäns våld mot kvinnor är en kriminalitet som pågår dygnet runt, året om. Var tredje vecka mördas en kvinna av en man hon hade eller hade haft en relation med. Varje förlorat kvinnoliv är en tragedi som påverkar familjer i generationer framåt. Det dödliga våldet är bara toppen av ett isberg.

ANNONS

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor och flickor ökar, medan misshandelsbrott mot pojkar och män minskar. Var fjärde ung tjej uppgav att hon utsatts för sexualbrott förra året. Trycket på vår jour ökar stadigt när det gäller behov av stödkontakt i öppen verksamhet och brottsofferstöd via polismyndigheten. Samtidigt som placeringarna i vårt skyddade boende minskar.

Vi märker att våldsutsatta kvinnor och barn inte får tillgång till de omfattande skyddsåtgärder de har rätt till. Kvinnorna ringer till oss från vandrarhem/hotell och andra skyddsplaceringar för stöd då de inte får den hjälp som utlovats i privat regi.

Inga politiker i Sverige har berättat offentligt att de vill lägga ut kvinnofridsarbetet på privata aktörer. Men Socialstyrelsens kartläggning från 2020 visar att andelen vinstdrivande skyddsboenden har ökat från 8 procent till 37 procent på sju år.

Det är inte värdigt att platser på kvinnojourer, med stöd och medmänsklighet, står tomma när vi vet att många kvinnor och barn lever med våld och hot varje dag. Mäns våld mot kvinnor är en viktig välfärdsfråga.

Kvinnojouren Viktorias unika bidrag till välfärden är 40 års samlad kunskap och erfarenhet i samhällets tjänst. Vi arbetar alltid för kvinnors och barns bästa. Vi står alltid på deras sida. Vi har inget annat uppdrag. Den enda vinst vi gör är samhällsvinsten.

ANNONS

Vi har vilja och förmåga att snabbt ställa om vid behov. Låt oss göra det. Använd vår kraft och kunskap!

Zandra Dukuly Schramm

ordförande Kvinnojouren Viktoria

Helena Larsson

verksamhetsledare Kvinnojouren Viktoria

Fotnot: Kvinnojouren Viktoria tar emot nationella skyddsplaceringar samt stöttar våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halmstad, Hylte och Laholm

ANNONS