”68 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj.”
”68 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj.” Bild: Gorm Kallestad

Kvinnor projektleder livspusslet året om

Närmare sju av tio kvinnor upplever att de är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland sammanboende med barn är ojämställdheten störst där nästan åtta av tio mammor projektleder julen. Det finns flera tecken på att jämställdheten inte kan tas för given. Vi har förslag för ett mer jämställt livspussel året runt, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Julen är ett tillfälle då fördelningen av det obetalda hemarbetet ställs på sin spets när matlagning, julklappsinköp, städning, besök och resor ska planeras.

Inför julhelgen har TCO uppdragit åt Novus att genomföra en undersökning om vem som projektleder julen i familjen. Resultatet är nedslående och visar att julens projektledare är en kvinna – igen.

68 procent av kvinnorna i undersökningen svarar att det är de själva som är julens huvudsakliga projektledare i sin familj. Bland männen svarar 17 procent att de projektleder julen i sin familj.

Ojämställdheten är som störst bland sammanboende med barn hemma. I den gruppen svarar 77 procent av mammorna att de projektleder familjens jul, medan 8 procent av de sammanboende papporna svarar detsamma.

ANNONS

Ojämställdheten tar fart i familjer när barnen föds, och det får stora konsekvenser i yrkeslivet. Kvinnor löser ofta familjens livspussel genom deltidsarbete, lång föräldraledighet och andra anpassningar i arbetslivet.

Jämställdheten är hög i Sverige. Samtidigt tyder flera undersökningar på att utvecklingen mot ökad jämställdheten har stannat av. Vi inte kan vänta oss att ökad jämställdhet kommer av sig själv med yngre generationer. Enligt en undersökning från Jämställdhetsmyndigheten visar unga män minst intresse att bidra till jämställdheten. TCO:s senaste jämställdhetsindex visar också att den positiva utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten har bromsat in, och till och med gått åt fel håll.

Utvecklingen är oroväckande. Att kvinnor tar större ansvar i hemmet är ett återkommande mönster som påverkar långt mer än julstöket. Det får negativa konsekvenser för kvinnors arbetsliv, ekonomi, pension och hälsa. Vi kan inte ta jämställdheten för given. Det bör vara en prioriterad fråga för jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) att se till att en reell förändring nu sker.

TCO har förslag för ett mer jämställt livspussel och ökad ekonomisk jämställdhet:

• Inför en tredelad föräldraförsäkring så att en tredjedel av dagarna går till vardera föräldern och en tredjedel kan fördelas fritt.

• Inför tio föräldratidsdagar för att lättare lösa livspusslet under barnens uppväxt. Styr om 90 dagar på lägstanivå till föräldrapenningdagar att användas tio om året när barnen är tre till tolv år. Ersättningen bör vara 80 procent av inkomsten så att alla har reell möjlighet att ta del av dagarna.

ANNONS

Therese Svanström

ordförande TCO

ANNONS