”I PRO:s enkät svarade 48 procent av pensionärerna i Halland att de är mycket eller ganska oroliga för sin ekonomi.”
”I PRO:s enkät svarade 48 procent av pensionärerna i Halland att de är mycket eller ganska oroliga för sin ekonomi.” Bild: Amir Nabizadeh/TT

Kopplingen mellan arbete och pension måste förstärkas

För att skapa ett rimligt respektavstånd och förstärka kopplingen mellan arbete och pension krävs att pensionsavgiften ökar från 17,21 till 18,5 procent. Det skriver Leif Gustavsson ordförande PRO Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det ska löna sig att arbeta – och det ska löna sig att ha arbetat. De flesta håller med om den principen, men i pensionssystemet försvagas den allt mer. För allt fler har det liten eller ingen betydelse för pensionen att de arbetat hårt ett helt arbetsliv. Nu måste respektavståndet växa genom att inkomstpensionen höjs.

Grundtanken i det pensionssystem som Sverige fick på 1990-talet är att arbete ska påverka pensionen. Det innebär att den pensionär som arbetat ett helt yrkesliv ska få högre pension jämfört med den som helt eller delvis saknat arbetsinkomst. Skillnaden mellan inkomstpension och garantipension utgör det så kallade respektavståndet.

ANNONS

En ny medlemsundersökning i PRO visar också respektavståndet har ett brett stöd bland dagens pensionärer. Mer än tre av fyra pensionärer i Halland – 77 procent – anser att respektavståndet är viktigt.

Mer än varannan pensionär som är 65 år eller äldre får garantipension under 2023. Bara det senaste året har antalet pensionärer som får hela eller delar av sin pension från garantipensionen ökat med mer än 450 000 personer. Det beror både på att riksdagen beslutade att höja garantipensionen med tusen kronor från augusti förra året och att garantipensionen i år höjs mer än inkomstpensionen eftersom den följer prisutvecklingen.

Att en växande grupp pensionärer med ett långt arbetsliv i ryggen ändå får del av pensionssystemets grundskydd visar att pensionssystemet är skevt. Även om det var nödvändigt att höja de lägsta pensionerna måste politikerna nu ta tag i konsekvenserna – att avståndet mellan garantipension och de lägsta inkomstpensionerna har blivit orimligt litet. Lösningen är inte att försämra för de sämst ställda pensionärerna, utan att höja pensionerna för de som arbetat.

För att skapa ett rimligt respektavstånd och förstärka kopplingen mellan arbete och pension krävs att pensionsavgiften ökar från 17,21 till 18,5 procent. Då kan inkomstpensionen höjas med nästan 7 procent, enligt Pensionsmyndigheten.

ANNONS

I PRO:s enkät svarade 48 procent av pensionärerna i Halland att de är mycket eller ganska oroliga för sin ekonomi. Den ekonomiska krisen har blottlagt allvarliga brister i pensionssystemet. Att bara avvakta innebär att utvecklingen fortsätter i fel riktning. Det tar tid att förändra pensionssystemet – därför måste arbetet påbörjas direkt.

Leif Gustavsson

PRO Halland

ANNONS