”Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör ungdomar mellan elva och 17 år få i sig minst 0,8–1,0 gram protein per kilo per dag.”
”Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör ungdomar mellan elva och 17 år få i sig minst 0,8–1,0 gram protein per kilo per dag.” Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Kommunerna måste säkerställa att skolorna serverar proteinrik mat

Politiker i Halland måste ta de beslut som krävs för att det ska vara möjligt för skolor att även under tuffa tider servera mat som är näringsrik, hälsosam och hållbart producerad. Det skriver tre företrädare från kycklingbranschen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Stigande livsmedelspriser tillsammans med en ökad inflation innebär att många hushåll i Halland tvingas att skära ner på matkostnaderna.

Följden av detta är bland annat ett minskat intag av proteiner, vitaminer och mineraler, vilket inte minst märks i samband med skolmåltiderna runt om i landet.

Allt fler skolelever uppger att de kommer hungriga till skolan efter helger och lov, och att skolmåltiden i vissa fall är det viktigaste målet under dagen. Hungriga elever och för lite mat har givetvis också en negativ inverkan på elevernas möjlighet att prestera och lära.

Parallellt med det finns det också i dag en utbredd okunskap kring behovet av proteinintag samt vilken mat som är mest mångsidiga och nyttig att äta. Detta kommer fram i den Sifo-undersökning som vi låtit genomföra bland annat i Halland.

ANNONS

Många har till exempel inte klart för sig att kyckling är bland den bästa maten för att få i sig tillräckligt med proteiner, vitaminer och andra näringsämnen. Även vad gäller biotillgänglighet, hur kroppen tar upp de näringsämnen som finns i maten. Det protein som finns i kyckling är fullvärdigt, innehåller alla aminosyror som kroppen behöver och det järn, selen, zink, vitamin D och B-vitaminer som kycklingen innehåller kan enkelt tas upp och omsättas.

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör ungdomar mellan elva och 17 år få i sig minst 0,8–1,0 gram protein per kilo per dag.

Med detta som bakgrund är det nu av största betydelse att förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Halland tar sitt ansvar och verkligen säkerställer att den mat som serveras är näringsrik och hälsosam samt producerad på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Att servera kyckling som är uppfödd i Halland och i Sverige är ett gott alternativ för att säkerställa att skolmåltiderna, även i tuffa tider, är näringsrika samt att måltiderna som serveras också är hållbara och ger minsta möjliga påverkan på klimatet.

På drygt tio år har traditionella kycklingbönder i Halland, certifierade enligt kvalitetsprogram godkänd av Jordbruksverket, minskat sitt klimatavtryck med nästan 20 procent genom att använda förnybar energi, installera vind- och solkraft och använda bioenergi för uppvärmning.

ANNONS

Sedan tidigare vet vi också att majoriteten av invånarna i Halland önskar att den kyckling som serveras i offentlig verksamhet ska vara producerad i Halland.

Det ligger nu ett stort ansvar på ansvariga politiker i varje kommun i Halland att våga ta de beslut som krävs för att det ska vara möjligt för förskolor, skolor och gymnasieskolor att även under tuffa tider servera mat som är näringsrik, hälsosam och hållbart producerad.

Om det inte är möjligt för kommunerna att fortsättningsvis erbjuda näringsrika och hållbara måltider i skolorna – på grund av en allmän ekonomisk åtstramning – måste politiken överväga att trycka på regeringen för att finna en lösning att säkerställa att den mat som serveras i skolorna i Halland är näringsrik och hållbar.

Mätta och pigga skolelever som erbjuds näringsrik och god mat ges bättre möjlighet till ökat lärande och bra skolresultat!

Jenny Andersson

ordförande Svensk Fågel

Arvid Tunemar

kycklingbonde Slöinge

Stina Nordqvist

dietist, Svensk Fågel

ANNONS