”Kommunen har inte rådighet över allting som sker i Halmstad men det räcker med en blick på Halmstad kommuns hemsida för att inse vad politiken <em id="emphasis-086ac46f8ad34a6c675f08307eed7853">kan</em> påverka.”
”Kommunen har inte rådighet över allting som sker i Halmstad men det räcker med en blick på Halmstad kommuns hemsida för att inse vad politiken kan påverka.” Bild: Jari Välitalo

Klimatpolitiken måste upp på den kommunala agendan

Den 14 juni 2023 lämnade vi ett brev till ordförande för Halmstads kommunfullmäktige med begäran om en klimatpolitisk debatt i fullmäktige i höst. I dagarna skriver vi ännu en gång till politikerna med en förhoppning om att det blir en debatt. Det skriver företrädare för föreningar och organisationer i detta upprop till Halmstads kommunpolitiker.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det brådskar med omställningen till ett fossilfritt samhälle vilket nyheterna de senaste veckorna ännu en gång burit vittnesbörd om. Det är ingen som vill ha en värld där svenska turister evakueras från brinnande öar i Medelhavet eller avråds från att vistas ute under en stor del av dagen på sin semester i Rom eller Aten. Inte heller vill någon ha en värld med allt värre regnoväder och översvämningar.

Det som drabbar svenska turister och Sverige är dock en bagatell om man ser till hur andra länders befolkningar drabbas. Klimatförändringarna är ett globalt problem där lösningen måste börja lokalt, i Halmstad, Halland och Sverige såväl som i Mumbai och Peking.

ANNONS

En majoritet av Sveriges befolkning är oroade över klimatförändringarna och både näringslivet och civilsamhället efterfrågar en tydligare och kraftfullare klimatpolitik bortom partipolitiken.

Våra politiker må känna sig lika maktlösa som en hel del av allmänheten när det gäller klimatförändringarna men de har ett extra stort ansvar att försöka styra utvecklingen mot ett fossilfritt och mer hållbart samhälle.

Klimatpolitik är inte bara några luftiga formuleringar om en hållbar framtid. Klimatpolitik är hårt arbete och berör alla aspekter av samhället. Kommunen har inte rådighet över allting som sker i Halmstad men det räcker med en blick på Halmstad kommuns hemsida för att inse vad politiken kan påverka. ”Trafik och infrastruktur”, ”bygga, bo och miljö”, ”barn och utbildning”, ”omsorg och stöd”, ”uppleva och göra” och ”företagare”.

Den 14 juni 2023 lämnade vi ett brev till ordförande för Halmstads kommunfullmäktige med begäran om en klimatpolitisk debatt i fullmäktige i höst. Samtidigt informerade vi samtliga ledamöter i Halmstads kommunfullmäktige via mejl om ”37 steg för snabb och rättvis klimatomställning”, civilsamhällets samlade förslag till politikerna, som presenterades samma dag för riksdagens klimatpolitiska nätverk.

Ett seriöst och omfattande arbete, där ett 60-tal organisationer deltagit. Slutsatserna kan i mångt och mycket tyckas utopiska men är dessvärre vad som krävs för att vi ska klara den klimatkris vi försatt oss i.

ANNONS

I dagarna skriver vi ännu en gång till Halmstads politiker med en förhoppning om att de kommer att se till att det blir en klimatpolitisk debatt i kommunfullmäktige i höst – vi vill veta hur politikerna resonerar och framför allt vad de gör!

Skriv till din politiker du också!

Isak Domeij Hilliges

ordförande Naturskyddsföreningen Halmstad

Michael Coyet

ordförande Röda Korset Halmstad

Anne-Marie Bruno

Klimataktion Halmstad

Ingrid Bergelin

Klimatnätverket södra Halland

Per Österberg

Equmeniakyrkan i Sennan

ANNONS