Ella Kardemark (KD) välkomnar unga in i de politiska samtalen.
Ella Kardemark (KD) välkomnar unga in i de politiska samtalen. Bild: Jari Välitalo

KD i Halmstad är ingen familjeaffär

Alla som värnar demokratin, oavsett politisk åsikt, borde vara angelägna om den demokratiska återväxten skriver Ella Kardemark (KD).

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Demokrati bygger på att många människor kan tänka sig att åta sig politiska uppdrag under en period i livet. Ju bredare representation av kunskap, erfarenheter och olika åldrar bland förtroendevalda, desto bättre blir demokratin.

Förtroendevalda i kommuner och regioner har en allt högre medelålder. Tyvärr är unga underrepresenterade bland politiker i jämförelse med befolkningen totalt. Det visar bland annat statistik från SCB (Statistiska centralbyrån).

Alla som värnar demokratin, oavsett politisk åsikt, borde vara angelägna om den demokratiska återväxten. Alltså att unga välkomnas in i de politiska samtalen och uppmuntras till att både våga och vilja engagera sig.

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), som arbetar på uppdrag av regeringen, arbetar bland annat för ungas delaktighet i politiken. Enligt deras rapport ”Bryt trenden - fler unga i politiken” är den allra vanligaste anledningen till att unga får upp intresset för politik att någon i familjen är politiskt engagerad. Väldigt få tycker nog att det är särskilt konstigt.

ANNONS

Bortsett från vår lokala tidning Hallandsposten. Senast i fredags publicerades en artikel där vår ersättare i fullmäktige, som kommer att kliva upp på en ordinarie plats, skulle svara på frågan ”Både du och din dotter kommer sitta i fullmäktige. Ser du något känsligt i att KD Halmstad blir en sådan familjeaffär”?

Det är andra artikeln på kort tid som Hallandsposten förminskar en ung, engagerad kvinna till att vara ”någons dotter”, med insinuationen att familjeband skulle vara problematiskt. Vad sänder det för signaler till ungdomar i partiernas ungdomsförbund som funderar på att våga ta steget upp till ett politiskt uppdrag?

Ska de inte kunna göra det om de har någon i sin närhet som är politiskt engagerad? Är det denna typ av artiklar de kommer läsa om sig själva i stället för att uppmärksammas för sitt politiska arbete?

Media har ett demokratiskt uppdrag och makt genom att kunna sprida information och att granska. Det är i grunden gott. Men med makt följer också ansvar. Vilket ansvar vill vår lokala tidning ta för kommunens demokratiska återväxt och för att unga ska vilja gå in i och stanna kvar i kommunpolitiken?

Att KD är det parti med lägst medelålder i fullmäktige är ingen slump. Vi har gjort ett medvetet val att lyfta fram och ge både unga och nya chansen i fullmäktige och i nämnder. Givetvis med stöd och mentorskap från oss som varit med längre. Det är vårt sätt att vara med och ta ansvar för demokratins återväxt.

ANNONS

Hos oss är du välkommen att engagera dig både som gammal och ung. Du är inte heller diskvalificerad från att få vara med och ta ett samhällsansvar bara för att någon i din familj eller närhet också gör det.

Ella Kardemark (KD)

kommunråd, Halmstad

Svar direkt:

Varje dag arbetar Hallandsposten, och ytterligare hundratals svenska tidningsredaktioner, i läsarnas tjänst med att granska makten. Det är ett av fundamenten för en fungerande demokrati. Ja, den egentliga garanten för att invånarna ska kunna få svar på sina frågor ifrån de makthavare som de röstat fram, och från de tjänstemän som arbetar i medborgarnas tjänst.

När det gäller lokalpolitikernas situation har HP många gånger rapporterat om problemet med hat och hot mot politiker och svårigheten att locka yngre att engagera sig politiskt. Precis som vi beskrivit så är det allvarliga problem och stora utmaningar framåt. Men HP:s uppdrag är att informera och engagera våra läsare, inte att enrollera nya politiker eller att kamma politiker medhårs.

Tvärtom, vår journalistik ska vara konsekvensneutral, det vill säga inte hindras av eventuella följder av en nyhetsmässigt befogad publicering. Som att till exempel färre vill engagera sig i politiken på grund av något vi avslöjar eller berättar om. Vi på HP ställer därför fritt de frågor som invånarna utifrån allmänintresset vill eller behöver ha svar på. Där backar vi inte för att det kan vara känsligt eller för att det kan få olika konsekvenser.

ANNONS

Så har Hallandsposten jobbat sedan 1850 och det är ingenting som lär ändras de närmaste åren heller.

Herman Nikolic

chefredaktör och ansvarig utgivare för Hallandsposten

ANNONS