”Bakom myndighetsbesluten finns ett mycket hårt tryck från landets jägare. Dessa ser de stora rovdjuren som konkurrenter, men jakten handlar också i hög grad om troféjakt.”
”Bakom myndighetsbesluten finns ett mycket hårt tryck från landets jägare. Dessa ser de stora rovdjuren som konkurrenter, men jakten handlar också i hög grad om troféjakt.” Bild: ANDERS WIKLUND / TT

Jägarkåren ska inte diktera den svenska jakten

När man på internationell nivå talar om det stora behovet att återskapa naturliga miljöer går vi i Sverige åt motsatt håll. Här ska både vargstammen och lodjursstammen skjutas ner till nivåer betydligt lägre än vad forskarna anser är hållbart. Det skriver Anders Wirdheim.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Årets vargjakt inleddes den 2 januari och fram till mitten av februari ska 75 vargar dödas i landet. Senare i vår, under mars månad, ska det enbart i Götaland skjutas 86 lodjur. I båda fallen innebär det kraftiga ökningar jämfört med tidigare år. Här i Halland, liksom i Skåne och Blekinge, kommer det emellertid inte att bedrivas någon jakt, varken på varg eller lodjur.

Myndigheternas motivering till jakten är att stammarna ska begränsas, dock inte så långt att de båda arternas långsiktiga bevarande i landet hotas. Men här är man ute på svag is eftersom man dels riskerar att komma mycket nära de miniminivåer som beslutats, dels passerar gränserna för vad forskare anser behövs för livskraftiga stammar.

ANNONS

Bakom myndighetsbesluten finns ett mycket hårt tryck från landets jägare. Dessa ser de stora rovdjuren som konkurrenter, men jakten handlar också i hög grad om troféjakt. Särskilt varg, men i viss mån även lodjur, är också illa sedda eftersom det händer att de dödar jakthundar.

I det sammanhanget bör vi dock vara medvetna om att mångdubbelt fler många jakthundar dödas eller skadas illa av vildsvin varje år – och vildsvinen har till mycket stor del planterats ut av just jägare!

Försäkringsbolaget Agria står för en betydande andel av försäkringarna av jakthundar. Ser vi till deras statistik, skadades eller dödades tre jakthundar av vargar 2021. Samtidigt skadades eller dödades 197 jakthundar av vildsvin och 51 av andra vilda djur (i första hand av älg). Motsvarande uppgifter för 2020 var 10 skadade/dödade av varg, 254 av vildsvin och 150 av andra vilda djur.

Det finns också skäl att ifrågasätta vilken ekologisk kunskap som jägarna och de jaktansvariga på de aktuella länsstyrelserna besitter. Senare tiders forskning runt om i världen har visat vilken stor betydelse topprovdjur har för ekosystemen. Om topprovdjuren tas bort, får det allvarliga konsekvenser långt ner i näringskedjorna.

En sådan följd är att mindre rovdjur ökar i antal och påverkar såväl vilda bytesdjur som tamdjur i mycket större omfattning än vad topprovdjuren gör. Utan varg och lodjur får exempelvis räven större utrymme, och det kan i sin tur påverka fåraveln mer än vad de stora rovdjuren gör.

ANNONS

När man på internationell nivå, såväl inom EU som FN, talar om det stora behovet att återskapa naturliga miljöer, går vi i Sverige åt motsatt håll. Här ska både vargstammen och lodjursstammen skjutas ner till nivåer betydligt lägre än vad forskarna anser är hållbart.

När det gäller lodjursjakten är den dessutom etiskt mycket tvivelaktig. Den bedrivs under djurens parningstid, och de flesta djuren skjuts när de flyr upp i träd för att undkomma jägarnas hundar. Det är för lodjuret ett naturligt sätt att ta skydd, men djuret är chanslöst när det kommer en jägare med gevär. Det klingar därför oerhört falskt när landets jägare anser sig ha god jaktetik.

De svenska besluten om jakt bör fattas på biologiska grunder och inte utifrån vad en mycket inflytelserik jägarkår vill.

Anders Wirdheim

ideell naturvårdare

ANNONS