Den gröna omställningen är alltid prioriterad, i alla våra beslut, skriver Anna Fallkvist (M) och Urszula Hansson (S), ordförande respektive 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad.
Den gröna omställningen är alltid prioriterad, i alla våra beslut, skriver Anna Fallkvist (M) och Urszula Hansson (S), ordförande respektive 1:e vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet i Halmstad. Bild: Jari Välitalo

Innovation och hållbar utveckling är ledstjärnor när vi bygger vår stad

Den gröna omställningen är alltid prioriterad, i alla våra beslut.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det har nu gått ett år sedan vi valdes till kommunråd i Halmstad. Lika länge har vi suttit som ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Årsdagen ger möjlighet till en del reflektion: om var vi är, vart vi är på väg och hur vårt framtida, gröna Halmstad ser ut.

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och det är komplext. Klimatförändringar är ingen isolerad händelse – det är ett händelseförlopp med kedjereaktioner som får både ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. Det påverkar hela samhället, inte minst vår boendemiljö i form av översvämningar, värmeböljor och bränder. Det har vi sett exempel på i Halmstad, Sverige och världen, senast i sommar. Rekordtemperaturer och skyfall gör oss alla smärtsamt påminda om att vi måste fortsätta prioritera vårt klimatarbete. Och det gör vi i Halmstad.

ANNONS

I Ansvar för Halmstad tror vi på en globaliserad värld och är övertygade om att vi möter framtiden bäst genom att delta i utvecklingen – inte genom att bromsa den. Att Halmstad växer innebär stora möjligheter att bygga ut, bygga rätt och bygga smart. Innovation och hållbar utveckling är ledstjärnor när vi bygger vår stad och genomsyrar hela vår samhällsbyggnadsprocess.

Klimatutmaningens kärna ligger i koldioxidutsläppen. Som Naturvårdsverket så självklart beskriver det: ”huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den förändring av luftens kemiska sammansättning som människan orsakar genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid”.

Vår målsättning är att investera i teknik som fångar in koldioxid. Det skulle innebära att vi på våra kommunala produktionsanläggningar fångar in utsläppen innan de går ut i atmosfären. För en kommun skulle en sådan lösning vara ett stort steg framåt i klimatarbetet. Dessutom skulle det ge ekonomiska fördelar då vi i dag betalar för utsläppsrätter.

Koldioxidinfångning är ett exempel på vart vi är på väg och hur vi vill att vårt framtida, gröna Halmstad ska se ut.

I dagsläget arbetar vi aktivt med en samhällsplanering som underlättar för invånare och företag att leva och verka mer hållbart. För oss är det viktigt att det ska vara lätt men också fördelaktigt för den enskilde att göra rätt. Våra gemensamma investeringar ska underlätta våra medborgares livspussel samtidigt som vi värnar vår omgivning.

ANNONS

I våra årliga budgetdokument gör vi stora miljösatsningar inom ett brett spektrum av områden så som infrastruktur, byggnation, elförsörjning och inte minst transporter, som står för majoriteten av våra utsläpp. Vi utvecklar just nu hamnen, järnvägen och stationsområdet för att göra det enkelt att resa hållbart. Vi installerar solenergilösningar på våra kommunala fastigheter, bygger ut vår laddinfrastruktur och i takt med det byter vi successivt ut kommunens fordon så att de drivs på el, hållbara förnybara bränslen eller biobränslen. Genom att ställa oss positiva till etableringar av solcells- och vindkraftsparker underlättar vi etableringen av förnybara energislag. Den gröna omställningen är alltid prioriterad, i alla våra beslut.

Avslutningsvis vill vi nämna en annan reflektion vi gjort under året: den om hur mycket kunskap och engagemang det finns hos Halmstadborna. Vi möter den varje dag och kan ofta läsa den på insändarplats i Hallandsposten. Det är bra att människor bryr sig, inte minst om klimatet som berör oss alla.

Anna Fallkvist (M), kommunråd och ordförande samhällsbyggnadsutskottet

Urszula Hansson (S), kommunråd och 1:e vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet

ANNONS