”Mammografin har medfört att överlevnaden i bröstcancer har fördubblats bland de kvinnor som går på sina undersökningar kontinuerligt.”
”Mammografin har medfört att överlevnaden i bröstcancer har fördubblats bland de kvinnor som går på sina undersökningar kontinuerligt.” Bild: Christine Olsson/TT

Individanpassad bröstcancerscreening kan rädda liv i Halland

Vi var först med att införa ett allmänt screeningprogram. Nu är det dags att ta nästa steg så att alla kvinnor har rätt att känna sig trygga. Det skriver Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet, och Monica Weiland, Bröstcancerföreningen Halland, som vill att det införs individanpassad bröstcanserscreening.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Bröstcancerscreening räddar liv. Men trots att forskningen visar att mammografi inte alltid hittar tumörer i svårundersökta bröst används samma metod och tidsintervall som när screeningen infördes för 25 år sedan.

Vi anser att alla kvinnor i Halland har rätt till en säker bröstcancerscreening som hittar tumörer, även kvinnor med svårundersökta bröst.

Att upptäcka en cancer tidigt förbättrar prognosen och möjligheten till framgångsrik behandling. Sverige var först i världen med att erbjuda screening till alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Mammografin har medfört att överlevnaden i bröstcancer har fördubblats bland de kvinnor som går på sina undersökningar kontinuerligt.

Men i dag vet vi att det finns tumörer som är svåra att upptäcka med mammografi. En stor riskgrupp är kvinnor med svårundersökta, täta bröst. Eftersom tät körtelvävnad får samma färg som en tumör på mammografibilder krävs ofta andra undersökningsmetoder för att hitta tumörer i täta bröst. Man kan exempelvis använda magnetkamera (MR) eller digital skiktröntgen, tomosyntes.

ANNONS

Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det motsvarar 7 200 kvinnor i Halland. Dessa kvinnor har dessutom kraftigt ökad risk att utveckla bröstcancer, 5–6 gånger högre än en kvinna med låg brösttäthet.

Socialstyrelsen har inlett en översyn av rekommendationerna för bröstcancerscreening, men än så länge är det osäkert om rekommendationerna kommer att ändras och om regionerna får resurser att erbjuda kvinnor med täta bröst annat än mammografi. Detta trots att nio av tio bröstradiologer är medvetna om svårigheterna med att upptäcka bröstcancer i täta bröst.

Bröstcancerförbundet vill därför att:

• Socialstyrelsen rekommenderar individanpassad bröstcancerscreening, så att screening med relevanta metoder och intervaller kan erbjudas till alla kvinnor med svårundersökta bröst och hög risk för bröstcancer.

• Regionerna får riktade anslag för att kunna erbjuda en individanpassad bröstcancerscreening.

• Alla kvinnor som vill ska få information om sin brösttäthet efter mammografi.

Vi var först med att införa ett allmänt screeningprogram. Nu är det dags att ta nästa steg så att alla kvinnor, även i Halland, har rätt att känna sig trygga. Individanpassad bröstcancerscreening är ett nödvändigt vägval för att nå visionen att ingen ska drabbas av bröstcancer.

Susanne Dieroff Hay

ordförande i Bröstcancerförbundet

Monica Weiland

ANNONS

ordförande i Bröstcancerföreningen Halland

ANNONS