Vi blundar inte för de svårigheter vi står inför. De senaste 18 månaderna har Hylte kommun minskat antalet anställda med 140 personer. Det motsvarar kostnadsminskningar på cirka 70 miljoner kronor om året, skriver Ronny Löfquist (S).
Vi blundar inte för de svårigheter vi står inför. De senaste 18 månaderna har Hylte kommun minskat antalet anställda med 140 personer. Det motsvarar kostnadsminskningar på cirka 70 miljoner kronor om året, skriver Ronny Löfquist (S). Bild: Isabel Bark

Hylte står väl rustat i en svår tid

En ansvarsfull ekonomisk politik har lett till lägre skulder och ekonomiska reserver för att kunna möta sämre tider.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Replik på Bo Gunnar Åkesson (M) HP 2020-07-08

Coronapandemins omfattande ekonomiska konsekvenser runt om i världen har vi ännu inte sett vidden av. Stater lånar gigantiska belopp för att hålla igång ekonomin, företag går i konkurs och privatpersoner blir arbetslösa med stora effekter på deras privatekonomi. När antalet arbetade timmar och produktiviteten sjunker minskar även skatteintäkterna för landets regioner och kommuner. Enligt Bo Gunnar Åkesson (M) gäller detta faktum alla, utom just då Hylte kommun. För i Hylte är det alltid som vanligt sossarnas fel.

Sedan Framtid Hylte tog över styret 2015 har kommunens finansiella ställning stärkts ordentligt. En ansvarsfull ekonomisk politik har lett till lägre skulder och ekonomiska reserver för att kunna möta sämre tider. Dessa reserver gör att vi nu kan satsa långsiktigt framåt genom att göra viktiga investeringar i skolor och förskolor, boende för äldre och nya bostadsområden runt om i kommunen. Allt för att hela Hylte ska fortsätta utvecklas.

ANNONS

Samtidigt blundar vi inte för de svårigheter vi står inför nu. De senaste 18 månaderna har Hylte kommun minskat antalet anställda med 140 personer. Det motsvarar kostnadsminskningar på cirka 70 miljoner kronor om året. Givetvis tuffa åtgärder, men helt nödvändiga för att Hylte kommun ska fortsätta att utvecklas.

Vid en pressträff i maj hade jag ett resonemang rörande hur Hylte ska kunna möta coronapandemin ekonomiska effekter. Jag nämnde då 3-4 scenarier. Det mest troliga är att regeringen går in med mer tillfälliga statsbidrag inför nästa år och/eller att vi använde de reserver som vi har skapat under de goda åren. Alternativen är att genomföra strukturella förändringar såsom att lägga ner skolor och äldreboenden i våra mindre orter eller införa ett tillfällig kommunal coronaskatt. Vid det valet är mitt svar enkelt.

Moderaternas förslag på besparingar är förutsägbara. Ta bort den fria kollektivtrafiken för barn och ungdomar och avsluta den avgiftsfria julimånaden inom förskolan. Då ska man veta att det motsvarar 0.3 procent respektive 4 promille av Hylte kommuns totala budget.

Avslutningsvis kan jag konstatera att Bo Gunnar Åkesson (M) är en kille med osedvanligt ”taskig timing”. Samma vecka som tusentals hyltebor skriver på protestlistor för att rädda Krösatågen genom Hallands inland marknadsför han Moderaternas linje i tågfrågan, - Lägg ner Krösatågen.

ANNONS

Ronny Löfquist (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Hylte kommun

ANNONS