”I en Novusundersökning som Unionen gjort bland privatanställda tjänstemän uppger så många som 75 procent att de vill ha möjligheten att arbeta på distans minst en dag i veckan.”
”I en Novusundersökning som Unionen gjort bland privatanställda tjänstemän uppger så många som 75 procent att de vill ha möjligheten att arbeta på distans minst en dag i veckan.” Bild: Vidar

Hybridkontorets utmaning – lösningen är att snacka om det

Arbetsgivare som kräver närvaro, helt eller till största delen, riskerar att förlora kompetens när medarbetare söker sig till mer flexibla arbetsplatser. Det skriver tre företrädare från fackförbundet Unionen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Den senaste tiden har vi i medierna sett en splittrad syn på distansarbete, hybridarbete eller det som vi väljer att kalla “det nya arbetslivet”. Allt från att arbetsgivare ger sina medarbetare full frihet att jobba varifrån de vill till de som kräver total närvaro på kontoret.

Lika olika är medarbetarna. Det finns anställda som gärna jobbar hemifrån och de finns de som gärna jobbar på kontoret.

Oavsett vad man föredrar, både som arbetsgivare och medarbetare, står det klart att det inte finns en universallösning som passar alla arbetsplatser eller alla anställda.

I en Novusundersökning som Unionen gjort bland privatanställda tjänstemän uppger så många som 75 procent att de vill ha möjligheten att arbeta på distans minst en dag i veckan. De främsta orsakerna är att det sparar tid när man slipper resorna till jobbet och att vardagslogistiken underlättas.

ANNONS

Samma undersökning visar att det finns de som vill jobba oftare på kontoret än de gör, men som avstår för att de inte kan jobba ostört där.

Arbetsgivare som kräver närvaro, helt eller till största delen, riskerar att förlora kompetens när medarbetare söker sig till mer flexibla arbetsplatser.

Det samma gäller arbetsgivare som valt att minska kontorsytorna så mycket att de medarbetare som vill jobba på kontoret inte längre får plats. Eller de som inte utformat kontoret för att passa nya hybrida arbetssätt.

Siffror från Försäkringskassan visar att under pandemin i december 2020 var nästan 3 600 personer sjukskrivna för stress i Skåne län. Ett år senare, i december 2021 när restriktionerna hade släppts, hade den siffran ökat till fler än 4 073 personer.

För att varje medarbetare ska kunna bidra till arbetsplatsens utveckling på bästa och samtidigt minska risken att bli sjuk av stress måste kontoret måste vara en plats för alla och för alla arbetsuppgifter, där möjligheten ges att jobba på distans.

Vinnare blir arbetsgivare som i tät dialog med fackliga representanter kommer överens om vad som passar varje arbetsplats verksamhet och dess medarbetare bäst.

Resultatet är sällan siffersatta arbetsdagar på jobbet, utan snarare vilka arbetsuppgifter som lämpar sig bäst för kontoret.

ANNONS

Anders Sjöstrand

vice regionordförande, Unionen Sydväst

Madeleine Cannerhage

vice regionordförande, Unionen Sydväst

Martin Linder

förbundsordförande Unionen

ANNONS