”Försäkringspremier ökar när tjuvar hittar värdefulla bilar och bildelar att stjäla.”
”Försäkringspremier ökar när tjuvar hittar värdefulla bilar och bildelar att stjäla.” Bild: Claudio Bresciani / TT

Hur länge ska vi ha öppet registret för kriminella?

Medan staten tjänar pengar på att sälja data som används av kriminella så drabbas bilister och andra fordonsägare på många olika sätt. Så här kan vi inte ha det! Det skriver Paul G Höglund och P-O Hedman från Kungliga Automobil Klubben.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Frågor om integritet och informationssäkerhet är ständigt aktuella. Personuppgifter är värda att skydda. Dataskyddsförordningen, GDPR, är ett försök att hantera integritetsfrågorna gemensamt inom EU.

Paradoxalt nog har det aldrig varit lättare för vem som helst att komma åt stora mängder uppgifter om människors personliga förhållanden i Sverige. Detta gäller inte minst fordonsregistret.

Med några enkla knapptryck kan vem som helst skaffa sig information om vem som äger vilken bil eller något annat fordon och var vederbörande bor. Sverige har ett unikt system i detta avseende med ett helt öppet fordonsregister. Och det utnyttjas av andra än bara privatpersoner som vill kolla vem som äger den felparkerade bilen på gatan hemmavid.

ANNONS

I stället för att skydda uppgifterna så tjänar Transportstyrelsen pengar på att sälja dem till olika webbtjänster. Dessa i sin tur underlättar ytterligare för kriminella och tillhandahåller uppgifter som används för att lokalisera var specifika fordon finns.

Att tjuvkoppla eller bara slå in rutan är inte längre sättet som bilar stjäls på. Inte sällan är det beställningsjobb som görs och nycklar stjäls i hemmet som sedan används för att låsa upp fordonen utan att de skadas. Sedan försvinner de ofta ut ur landet och då är det svårt för polisen eller andra myndigheter att göra något.

Så medan staten tjänar pengar på att sälja data som används av kriminella, så drabbas bilister och andra fordonsägare på många olika sätt.

• Försäkringspremier ökar när tjuvar hittar värdefulla bilar och bildelar att stjäla.

• Småföretagare blir av med maskiner som grävskopor, traktorer mm och drabbas av avbrott i verksamheten och därmed minskade intäkter.

• Motorentusiaster riskerar att bli rånade i hemmet på sin entusiastbil och kan i värsta fall till om med skadas i samband med rån.

• Familjer får sina hem tömde medan bilen står på exempelvis en flygplatsparkering.

Så här kan vi inte ha det! Självklart ska de som behöver komma åt fordonsregistret som bilhandel, försäkringsbolag och myndighetspersoner ha fortsatt tillgång till det. Men hur länge ska vi ha öppet fordonsregistret för kriminella?

ANNONS

Det är dags att frågan kommer upp på agendan, inte minst med tanke på att det är val i höst. Fråga din politiker om vad vederbörande tänker gör åt problemet!

Paul G Höglund

expertrådet, Kungliga Automobil Klubben (KAK)

P-O Hedman

expertrådet, KAK

ANNONS