”Bland personer yngre än 50 år är dödligheten åtta gånger högre bland dem som har diagnosen schizofreni än bland jämnåriga utan diagnosen.”
”Bland personer yngre än 50 år är dödligheten åtta gånger högre bland dem som har diagnosen schizofreni än bland jämnåriga utan diagnosen.” Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Hur kan psykiatrin bli bättre i Halland?

IFSAP Halmstad har skickat ett brev till ansvariga chefer för psykiatri och socialtjänst samt socialnämnden i Halmstads kommun i psykiatrins driftsnämnd i Region Halland med anledning av den kritik som Socialstyrelsen framfört. Det skriver Henrika Jormfeldt och Christina Ekeroth från föreningen IFSAP Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd innebär påfrestningar både för den som drabbats och för personer i hans eller hennes omgivning. Ett liv med psykisk ohälsa eller sjukdom leder ofta till generell utsatthet som påverkar alla aspekter i livet så som fysiska hälsa, privatekonomi, relationer och nätverk samt möjlighet till arbete, studier och försörjning.

Dödligheten bland personer med schizofreni som helhet är två gånger högre än i befolkningen i övrigt. Bland personer yngre än 50 år är dödligheten åtta gånger högre bland dem som har diagnosen schizofreni än bland jämnåriga utan diagnosen.

Enligt den utvärdering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som Socialstyrelsen publicerade i september 2022 brister de samordnade insatser mellan psykiatri och socialtjänst som är avsedda att utjämna dessa olikheter i generell hälsa. Psykologiskt stöd, funktionshindersstöd, samordning av vård och stödinsatser samt individanpassat stöd till arbete eller studier är stora bristområden.

ANNONS

Schizofreniförbundet planerar en landsomfattande kampanj med namnet: ”Ett liv värt att leva!” Kampanjen har inletts med en kartläggning där de regionala insatserna inom psykiatri och övrig sjukvård samt socialtjänst har granskats.

Även vår lokala Intresseförening för Schizofreni och liknande psykoser (IFSAP Halmstad) har uppmärksammat påtagliga brister i det stöd och den behandling som erbjuds målgruppen i Halmstad.

De brister som framkommit lokalt är framför allt bristande delaktighet i planering av vård och stödinsatser, bristfällig uppföljning avseende medicinsk behandling, otillräckligt stöd i boendet och brister avseende stöd att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor samt avsaknad av så kallat ”case management” som avser ett tydligt ansvar för samordning, planering och uppföljning av vård och stödinsatser.

IFSAP Halmstad har skickat ett brev till ansvariga chefer för psykiatri och socialtjänst samt till Tord Johansson (S), ordförande i socialnämnden i Halmstads kommun och Lars Gustafsson (KD), ordförande i psykiatrins driftsnämnd i Region Halland.

I brevet efterfrågas innan den 15 februari 2024 en aktuell GAP-analys med redovisning av observerade förbättringsområden och budgetförutsättningar för planerade åtgärder med anledning av den kritik som Socialstyrelsen framfört.

Henrika Jormfeldt

ordförande

Christina Ekeroth

vice Ordförande

för Styrelsen IFSAP Halmstad

ANNONS