”Det är avgörande att politiken skapar långsiktiga spelregler och incitament som gör det fortsatt lönsamt för företagen att satsa på hållbarhet.”
”Det är avgörande att politiken skapar långsiktiga spelregler och incitament som gör det fortsatt lönsamt för företagen att satsa på hållbarhet.” Bild: Helena Landstedt/TT

Höj ambitionen i hållbarhetspolitiken

Politikens roll i hållbarhetsarbetet är tydlig. Den handlar om att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för näringslivet att satsa på hållbarhet. Det skriver Philip Thormark från FN-företagsnätverket UN Global Compact Network Sweden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Svenska företag står i dag inför en unik möjlighet att ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen. Men för att Sverige ska fortsätta vara en förebild krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler.

Hållbarhet är inte längre bara en fråga om riskhantering, etik och ansvarstagande, utan en avgörande konkurrensfaktor för företag. Den globala marknaden för gröna varor och tjänster växer snabbt, och svenska företag har alla möjligheter att ta ledningen – om de ges rätt förutsättningar.

I en färsk rapport redovisar vi hur över 800 svenska företag ser på hållbarhetsarbetet. Två tredjedelar av företagen, 68 procent, anger att konkurrenskraft är en av de främsta drivkrafterna för att de ska satsa på hållbarhet. Nästan lika många, 66 procent, tror också att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster kommer att driva på hållbarhetsarbetet de kommande fem åren.

ANNONS

Men det är inte bara marknadskrafter som driver på omställningen. Företagens egna värderingar spelar också en stor roll. Hela 72 procent av företagen anger företagets värderingar som en viktig drivkraft för att satsa på hållbarhet. När affärsnytta och värderingar går hand i hand skapas de bästa förutsättningarna för ett seriöst och långsiktigt hållbarhetsarbete.

Trots detta finns det hinder som bromsar utvecklingen. En majoritet av företagen, 55 procent, ser politisk otydlighet och kortsiktighet som stora hinder. Företagen efterlyser ett starkare och mer konsekvent politiskt stöd. Det är avgörande att politiken skapar långsiktiga spelregler och incitament som gör det fortsatt lönsamt för företagen att satsa på hållbarhet. När politiken tvärtom sänker ambitionsnivån ger det omedelbart negativa effekter i orderböckerna.

Nästan alla företag i rapporten, över 94 procent, anser att tre aktörer har avgörande roller för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle: regeringen, EU och näringslivet. Politikens roll är tydlig. Den handlar om att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för näringslivet att satsa på hållbarhet.

Genom att höja hållbarhetsambitionerna i politiken kan Sverige inte bara behålla sin ledande position utan också sätta standarden för hur hållbar utveckling kan kombineras med ekonomisk utveckling.

Vi har redan kommit långt, men med rätt politiska beslut kan svenskt näringsliv nå ännu längre och visa världen att hållbarhet och lönsamhet går hand i hand.

ANNONS

Philip Thormark

Executive Director, UN Global Compact Network Sweden

Fotnot:

UN Global Compact Network Sweden är Sveriges största hållbarhetsnätverk för företag, med uppgiften att stötta svenska företag att accelerera sitt hållbarhetsarbete.

ANNONS