”Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverkets statistik för en tredjedel av energianvändningen i Sverige.”
”Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverkets statistik för en tredjedel av energianvändningen i Sverige.” Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Hjälp hallänningar att minska sin energianvändning

För att skapa ett mer hållbart samhälle måste vi bygga mer energieffektivt och samtidigt snabbt energieffektivisera befintliga byggnader. Det skriver Veronica Koutny Sochman, vd på branschorganisationen Swedisol.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I Halland har 92 000 småhusägare under senare år drabbats av höga kostnader för uppvärmning och stora variationer i energipriset. För att sänka kostnaderna, minska energiberoendet av Ryssland och frigöra fossilfri energi till klimatomställningen behöver stora satsningar genomföras. Det kommer att minska energibehovet till 2030 och sänka hallänningarnas energikostnader

Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverkets statistik för en tredjedel av energianvändningen i Sverige. Samtidigt behövs stora mängder fossilfri energi när industrin och transportsektorn ska fasa ut fossila bränslen.

För att skapa ett mer hållbart samhälle måste vi bygga mer energieffektivt och samtidigt snabbt energieffektivisera befintliga byggnader. Om vi ska klara det och nå de nya mål EU:s medlemsländer nu enats om så behöver det löna sig för både privatpersoner och professionella fastighetsägare att investera i energieffektivisering.

ANNONS

En ny studie visar att en villaägare som tilläggsisolerar småhus från miljonprogramsåren tjänar in kostnaden för vindsisoleringen på bara tre år. Om fasaden dessutom isoleras i samband med en fasadrenovering tar det sex år att tjäna in både vinds- och fasadisoleringen.

Ett vanligt missförstånd är att mineralullsisolering kräver mycket energi att producera. Men enligt samma studie tar det bara ett år att spara in den mängd energi som används vid produktionen av mineralullsisoleringen – och två år att spara in samma mängd klimatutsläpp som uppstår vid produktionen. Därefter fortsätter investeringen att sänka både kostnader och klimatutsläpp.

En fastighetsägare som tilläggsisolerar sitt hus sänker inte bara sina egna energikostnader. Den minskade efterfrågan på energi bidrar också till att sänka energipriset för alla.

För att öka takten i omställningen uppmanar vi Hallands politiker att:

• Ta fram en plan för länets bidrag till energieffektiviseringsmålen till år 2030.

• Verka för att förenkla och omformulera stödet för småhusägare så att fler kan få stöd för effektiviseringsåtgärder utan att behöva byta ut hela värmesystemet.

• Verka för skärpta krav på energiprestanda vid nybyggnation och för att klimatdeklarationernas gränsvärden ska omfatta hela byggnadens livslängd. inklusive energianvändningen i driftskedet.

För att motivera Hallands småhusägare att satsa och investera i minskad energianvändning så behöver politiken säkerställa att rätt styrmedel och stöd finnas på plats.

ANNONS

Veronica Koutny Sochman

vd Swedisol

ANNONS