"Vision strävar efter ett arbetsliv där alla behandlas likvärdigt, fritt från diskriminering.”
"Vision strävar efter ett arbetsliv där alla behandlas likvärdigt, fritt från diskriminering.” Bild: Sanna Tedeborg

HBTQI-diskriminering förekommer fortfarande

En ny undersökning från fackförbundet Vision visar att diskriminering på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet fortfarande förekommer på arbetsplatser – och att arbetsgivare är dåliga på att hantera det. Det skriver Veronica Magnusson och Maria Dirawi från fackförbundet Vision.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Årets pridefirande är en påminnelse om att hur vi kan skapa inkluderande arbetsplatser för alla, under årets alla dagar, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är den femte respektive sjunde vanligaste diskrimineringsgrunden hos personer som upplevt diskriminering på arbetsplatsen.

Det är också vanligare att yngre män utsätts för diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, men att diskrimineringen avtar uppåt i åldern. Det visar en ny undersökning som vi i fackförbundet Vision har låtit analysföretaget Infostat ta fram. Undersökningen visar att de vanligaste diskrimineringsgrunderna är kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet/hudfärg och sexuell läggning.

ANNONS

Riktigt illa är att fler än fyra av tio av de som valde att ta upp diskrimineringen på sin arbetsplats fick inte något stöd av sin arbetsgivare. Uppemot 38 procent som upplevde diskriminering valde att inte över huvud taget lyfta problemet med sin arbetsgivare. En majoritet, sex av tio, upplever inte heller att det finns tydliga rutiner på arbetsplatsen för hur man ska hantera diskriminering.

Att alla på arbetsplatsen behandlas respektfullt och likvärdigt är en av våra viktigaste arbetsmiljöfrågor. Vision är ett feministiskt fackförbund som aktivt jobbar för stöttande och inkluderande arbetsplatser där du ska vara välkommen som du är – oavsett läggning, kön, etnicitet eller NPF-diagnos. Vi vet att medarbetare kommer till sin rätt när de ges rätt förutsättningar och stöd, och vi vet att en mångfald berikar och skapar framgångsrika och effektiva organisationer, som är bättre på att både attrahera och behålla talanger.

När medarbetare aktivt väljer att låta bli att ta upp ett problem med arbetsgivaren – som diskriminering – är det en förtroendefråga. Här måste arbetsgivare ta sitt ansvar och bli bättre både på att bygga förtroende genom att visa att man tar problemen på allvar, och skapa rutiner eller synliggöra befintliga rutiner.

Facket spelar också en viktig roll i att hjälpa arbetsgivaren att göra rätt, och att stötta medlemmarna i de fall där det faktiskt inte blir rätt.

ANNONS

Vision strävar efter ett arbetsliv där alla behandlas likvärdigt, fritt från diskriminering. Tillsammans skapar vi en arbetsplats för alla.

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

Maria Dirawi

ordförande Vision Laholm

ANNONS