”Det kulturkrig som förs mot vindkraften, inte minst av företrädare från det största partiet i regeringsunderlaget, äventyrar inte bara ny elproduktion utan även svenska jobb,”
”Det kulturkrig som förs mot vindkraften, inte minst av företrädare från det största partiet i regeringsunderlaget, äventyrar inte bara ny elproduktion utan även svenska jobb,” Bild: CALBERG JASPER

Havsbaserad vindkraft för ökad elproduktion och nya gröna jobb

Havsbaserad vindkraft är helt avgörande för att få ny elproduktion på plats så snabbt som möjligt. Trots det väljer regeringen att försvåra för utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften. Det skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöter Fredrik Olovsson och Aida Birinxhiku.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige har i nuläget en unik möjlighet att inta en ledande roll i klimatomställningen. Det skulle skapa nya gröna jobb, stärka välfärden och öka välståndet i Halland och resten av landet. Vi socialdemokrater genomförde i regeringsställning satsningar för att påbörja den gröna industriella revolutionen i vårt land. För att investeringarna ska fortsätta och svensk industri ställa om behöver vi dock kraftigt öka elproduktionen de närmaste åren.

Sverige producerar i nuläget mer el än vad vi förbrukar, men med den gröna industriella revolutionen kommer förbrukningen att öka markant. Svensk industri behöver en stabil och utbyggd energiförsörjning med rimliga priser. Det är något som behöver ske på 2020-talet och redan under den här mandatperioden.

ANNONS

I näringslivet och energibranschen råder det konsensus om att det inte finns något realistiskt alternativ för ökad elproduktion som inte inkluderar mer havsbaserad vindkraft. Den havsbaserade vindkraften är helt avgörande för att få ny elproduktion på plats så snabbt som möjligt. Trots det väljer regeringen, i det här svåra läget, att försvåra för utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften.

Just nu finns ett stort antal ansökningar om att bygga ut havsbaserad vindkraft på regeringens bord. Tillsammans motsvarar den el som dessa vindkraftsprojekt skulle kunna leverera ungefär 40 procent av Sveriges elanvändning, det vill säga den el som Sverige i dag får från kärnkraften.

Bara utanför Hallandskusten finns ansökningar om två projekt som länsstyrelsen har gett klartecken till: Kattegatt Syd och Galatea-Galene. Regeringen måste nu skynda på beslutsfattandet om dessa projekt. Det finns goda förutsättningar att komplettera den halländska energimixen, som till stor del består av energi från Ringhals kärnkraftverk, med energi från havsbaserad vindkraft.

Regeringen måste dessutom dra tillbaka de försämrade villkor som aviserats för den havsbaserade vindkraften och i stället fokusera på att få ny produktion på plats. Svenska Kraftnäts planerade insatser för anslutning av havsbaserad vindkraft bör därför fortsätta. Därutöver behöver regeringen förkorta och förenkla tillståndsprocesserna. Tiden för tillståndsprocesserna för havsbaserad vindkraft behöver i princip halveras mot i dag.

ANNONS

Det är dags att överge valretoriken och börja bedriva en seriös energipolitik. Det kulturkrig som förs mot vindkraften, inte minst av företrädare från det största partiet i regeringsunderlaget, äventyrar inte bara ny elproduktion utan även svenska jobb. Att måla upp falska motsättningar mellan vindkraft och kärnkraft är direkt ansvarslöst. Det gäller att se potentialen i samtliga energislag – oavsett om det handlar om kärnkraft eller vindkraft – och nu är det hög tid att regeringen tar tillvara potentialen hos den havsbaserade vindkraften.

Ulf Kristersson måste ta ansvar för Sveriges elproduktion under den här mandatperioden – för jobben, investeringarna och tillväxten i landet. Sverige har inte råd med fyra förlorade år.

Fredrik Olovsson (S)

energipolitisk talesperson

Aida Birinxhiku (S)

riksdagsledamot Halland

ANNONS