Hamnstrejken hotar jobb och tillit

Hamnarbetarförbundet har startat konflikten och verkar ovilliga att medverka till att avsluta den. Därmed faller ansvaret för konflikten tungt på dem. Det skriver en rad företrädare för basindustrin.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Högkvalitativ industri och effektiv export är avgörande för jobben och välfärden i Sverige. Många industriföretag exporterar upp till 90 procent av sin produktion i en allt hårdare global konkurrens. Vår utrikeshandel är ett komplicerat maskineri som är känsligt för störningar.

Därför känner vi i basindustrin djup oro inför Hamnarbetarförbundets strejker vid sammanlagt 17 hamnar runtom i landet – nu senast i dag i Halmstad. Som industriarbetsgivare är vi inte part i konflikten. Men vi noterar att Hamnarbetarförbundet erbjudits ett kollektivavtal med samma villkor som deras kollegor i Transportarbetareförbundet har och att de avvisat det bud som oberoende medlare har presenterat.

ANNONS

Hamnarbetarförbundet har startat konflikten och verkar ovilliga att medverka till att avsluta den. Därmed faller ansvaret för konflikten tungt på dem. På arbetsplatser med kollektivavtal råder fredsplikt, och när nu en mindre facklig organisation vid sidan av LO bryter mot den praxis och de avtal som finns på arbetsmarknaden hotar det industrins konkurrenskraft.

Vi lever i en orolig och turbulent tid. Brexit kan snart stänga en viktig exportmarknad, världskonjunkturen står och väger och framtiden för frihandeln är högst osäker.

Därför är det särskilt olyckligt med strejker som slår mot tryggheten och tilliten i vårt samhälle. Under 1980-talet förekom varje år hundratals strejker, men de senaste 20 åren har Sverige blivit ett land där sådana konflikter minskat.

Självfallet har företag och fack olika intressen. Men vi försöker komma överens och hitta lösningar – som i avtalsförhandlingarna inom industrin. Det är en avtalsordning som gett de anställda i industrin reallöneökningar 19 av de senaste 20 åren.

Hamnstrejken kan få vittgående konsekvenser för basindustrins konkurrensförmåga och alla våra medarbetare, för vårt hållbarhetsarbete och även för tilliten till vår svenska modell. Att vi kan lita på varandra är kittet som håller ihop ett modernt land.

Sverige har internationellt sett unikt höga så kallade tillitstal samtidigt som många utländska företag just nu vill investera i svensk industri. Det är knappast någon tillfällighet.

ANNONS

Att som Hamnarbetarförbundet vilja bryta mot gällande praxis och avtal underminerar den tillit och den samarbetsförmåga som har byggt Sverige. Låt oss i stället tillsammans fortsätta att värna den svenska modellen.

Henrik Sjölund, koncernchef Holmen, ordförande i Industriarbetsgivarna

Martin Lindqvist, koncernchef SSAB, vice ordförande i Industriarbetsgivarna

Santhe Dahl, koncernchef Vida-koncernen

Göran Björkman, vd Sandvik Materials Technology,

Mikael Staffas, koncernchef Boliden,

Lena Holst, styrelseordförande Starka Betongindustrier,

Thomas Jansson, ägare Bröderna Jansson Nissavarvet AB,

Lennart Evrell, ledamot i Industriarbetsgivarnas styrelse,

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

ANNONS