”Halmstads Lokal Parti anslår 100 miljoner i investering för upprustning av de befintliga idrottsplatser som i dag nyttjas flitigt av våra föreningar.”
”Halmstads Lokal Parti anslår 100 miljoner i investering för upprustning av de befintliga idrottsplatser som i dag nyttjas flitigt av våra föreningar.” Bild: Jari Välitalo

Halmstads Lokala Parti vill satsa på unga och idrotten

Politik är att göra prioriteringar av knappa resurser. Alla kan inte få allt. Pengar och resurser skall satsas där de gör störst nytta. Det skriver fyra företrädare för Halmstads Lokala Parti (HLP) om sitt budgetförslag.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Barn- och ungdomsidrotten bidrar till en positiv gemenskap, det ger unga ett socialt sammanhang där de lär sig ta ansvar. Barn- och ungdomsidrotten motverkar segregation och ungdomsbrottslighet. Idrott utvecklar ungdomar, man lär sig att samarbeta och arbeta i grupp. Idrottens betydelse för folkhälsan har aldrig varit viktigare än nu.

Därtill drar alla cuper som föreningarna anordnar tusentals turister till kommunen under hela året. Både unga idrottare och deras familjer. Vilket har stor betydelse för Halmstad som destination. Några goda exempel är Rikslägret 1–5 Juli, Laxacupen upp till 300 lag, 25–28 juli. Trönninge-Cupen 28 Sept, Bendt Bil Indoor Football 16–30 november, Cup Halmstad 2024, 253 lag, 9–12 maj. Och då är detta bara ungdomsfotboll, en sport av många.

ANNONS

Halmstads Lokal Parti anslår 100 miljoner i investering för upprustning av de befintliga idrottsplatser som i dag nyttjas flitigt av våra föreningar och kopplat till detta är även servicebyggnader och omklädningsrum. Prioriterade är särskilt Sannarps IP och Söndrums IP. Men även andra idrottsplatser som nyttjas flitigt skall rustas upp. Särskild satsning görs på Örjans vall. Underhållsskulden i dag är så stor att skaderisken inte kan uteslutas.

Halmstads Lokala Parti vill investera 90 miljoner i en multiarena i Sannarp för att förstärka idrottandet året runt. Investeringar i fler idrottshallar och även idrottshallar med läktare, exempelvis i Harplinge. Investering i hallutrustning i våra befintliga idrottshallar.

Vi anslår 40 miljoner i investering för att bygga en bowlinghall. Att Halmstad har stått utan en bowlinghall i nio år är skrämmande. Vi anslår även en miljon i driftstöd årligen för hallen. Bowlingen själv eller entreprenör kan inte på egen hand driva en bowlinghall. Det måste till en samordningslösning. Även investeringar i Simstadion brottet, Furlundsbadet och Getingebadet.

För att unga skall kunna ta sig till sina aktiviteter satsar vi på 70 procents rabatt för busskort till unga.

Den kritiske läsaren ställer sig kanske frågan, hur detta skall finansieras. Det första prioriterade målet för Halmstad Lokala Parti är att kommunen skall vara en välskött kommun och ha en god ekonomi på kort och lång sikt.

ANNONS

Tidigare politiska styren de 10–20 senaste åren har inte förvaltat kommunen på ett ekonomiskt tillbörligt sätt. Kvittot för detta är att kommunen nu måste låna upp ackumulerat 7 350 miljoner under planperioden för att klara välfärdens investeringar. De finansiella kostnaderna 2025 förväntas bli 81 miljoner, det är 120 lärare. De finansiella kostnaderna 2029 förväntas bli 214 miljoner, det är 321 undersjuksköterskor. Halmstads lokala parti drar netto i investeringsbromsen, något tjänstepersonerna inom kommunen också rekommenderar.

I vår budget och mål 2025–2029 levererar vi ett resultat vida överstigande balanskravet samtliga år, styret når balanskravet tre av fem år. Vi levererar överskottsmålet 2 procent under 2026. Styret klarar inte detta något år 2025–2029.

Politik är att göra prioriteringar av knappa resurser. Alla kan inte få allt. Pengar och resurser skall satsas där de gör störst nytta. Vi skall ha en god kommunal ekonomi och satsningar som gagnar medborgarna idag och i framtiden.

Rösta lokalt 2026.

Niclas Jansson

John Andersen

Leif Liljebrunn

Fabio Ishaq

Halmstads Lokala parti

ANNONS