”Vad är det som gör att en kommun med de bästa förutsättningarna har ett underkänt företagsklimat medan grannkommunen som saknar de goda förutsättningarna har ett av Sveriges bästa företagsklimat?”
”Vad är det som gör att en kommun med de bästa förutsättningarna har ett underkänt företagsklimat medan grannkommunen som saknar de goda förutsättningarna har ett av Sveriges bästa företagsklimat?” Bild: Håkan Johansson

Halmstads dåliga företagsklimat är ett politiskt misslyckande

Ett bättre företagsklimat skapas inte med populistiska budskap under en valrörelse. Det skriver Niclas Jansson, företagare och gruppledare för Halmstads Lokala Parti apropå Halmstads kommuns företagsklimat.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Svenskt Näringsliv presenterade nyligen sin årliga ranking av svenska kommuners företagsklimat. Halmstads kommun har fortfarande med marginal Hallands sämsta företagsklimat. I jämförelse med alla Sveriges 290 kommuner har kommunen gått upp några placeringar, men ligger fortfarande långt ner på listan tillsammans med kommuner i norra Sveriges inland.

Samtidigt har grannkommunen Falkenberg ett av Sveriges absolut bästa företagsklimat.

Svenskt Näringsliv ger Halmstads kommun de bästa förutsättningarna för ett bra företagsklimat. Halmstad har bland annat en flygplats, en hamn, högskola, är en länsstad etc. Goda förutsättningar som Falkenbergs kommun inte har.

Vad är det som gör att en kommun med de bästa förutsättningarna har ett underkänt företagsklimat medan grannkommunen som saknar de goda förutsättningarna har ett av Sveriges bästa företagsklimat? Enligt Svenskt Näringsliv är det de kommunala kontakterna, såväl på tjänstemannanivå som på den politiska nivån, som skiljer de två kommunerna åt.

ANNONS

”Det handlar mycket om hur företagare i de båda kommunerna upplever attityder från kommunen. I Falkenberg finns en positiv attityd till företagare och företagande, i Halmstad verkar det inte fungera lika bra”, säger Kristian Ryberg från Svenskt Näringsliv (HP 21/9).

Om man lyfter blicken och tittar på de tio kommunerna i Sverige med det bästa företagsklimatet, så kan man se flera gemensamma faktorer, varav några är värda att lyfta.

• En för kommunens storlek väl tilltagen näringslivsenhet, som tillåts arbeta självständigt och operativt. Enheten ligger oftast strategiskt placerad direkt under kommunstyrelsen. Med nära till politiken. I Falkenberg har näringslivsenheten nio medarbetare. I Halmstads kommun vilken är en mer än dubbelt så stor kommun så har näringslivsenheten endast fyra medarbetare.

• Kommunen och företagen på orten driver gemensamt en näringslivsorganisation, med syfte att stärka företagsklimatet och samarbetet mellan företagen och kommunen. Antingen är det ett gemensamägt bolag eller en förening. I Falkenberg heter näringslivsorganisationen Näringslivet Falkenberg. En liknande organisation saknas helt i Halmstad.

• Näringslivet och företagsklimatet är ett tydligt prioriterat område av politiken, inte endast under valrörelsen. Det finns en konkret plan för hur företagsklimatet skall bli bättre. I Halmstad saknas en konkret plan.

• Det finns en tydlig förankrad kultur i hela den kommunala organisationen, där man betonar samverkan, samförstånd och dialog. Kommunen upplevs mer som en partner än en myndighet. Kommunen hjälper till och skapar förutsättningar och upplevs inte som en stoppkloss.

ANNONS

I Halmstads Lokala Partis förslag till mål och budget för 2024–2028 förslog vi en tydlig förstärkning av kommunens näringslivsenhet samtidigt som vår budget är i balans. Det saknas helt en förstärkning av näringslivsenheten i Ansvar för Halmstads budget, och det är en budget med ett underskott.

Under förra mandatperioden lovade Halmstadmoderaterna väljarna inte bara ett bättre företagsklimat, utan man uttryckte sig så utmanande som ”Vi siktar mot att bli bäst i Sverige”. Man lovade runt och höll tunt. Under mandatperioden fick Halmstads kommun den sämsta placeringen som uppmätts sedan mätningarna började.

Ett starkt näringsliv och ett gott företagsklimat är en förutsättning för att finansiera välfärden. Ett gott näringslivsklimat ger ökade skatteintäkter och fler arbetstillfällen.

Ett bättre företagsklimat skapas inte med populistiska budskap under en valrörelse, utan tillsammans med näringslivet under mandatperioden.

Niclas Jansson

företagare och gruppledare för Halmstads Lokala Parti

ANNONS