Halmstad kan bli viktigt nav i tågtrafiken

Debattörerna från Resenärsforum pläderar för Halmstads gynnsamma geografiska läget med cirka 15 mil till både Göteborg och Malmö. Läget till Köpenhamn och Kastrup är en annan orsak.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Debatt HP 23/6. Halland är attraktivt att flytta till.

Det är ganska enkelt att ta sig till Halmstad med tåg i dag. Det är entimmestrafik med Öresundståg både mot Göteborg och Malmö. Dessutom kör SJ sju dubbelturer på vardagar och något färre på helgerna mellan städerna. Restiden till Göteborg är cirka en timme.

Från Halmstad kan man resa mot Jönköping/Nässjö fyra gånger på vardagar. Det finns en felande länk och det är sträckan mot Hässleholm. Skånetrafiken kör Pågatåg från Hässleholm till Markaryd.

Laholms, Markaryds och Hässleholms kommun vill att trafiken ska fortsätta från Markaryd till Halmstad. När tunneln genom Hallandsås öppnas för trafik i december flyttas godstågen bort från Markarydsbanan, vilket möjliggör kapacitet för lokaltågstrafik.

ANNONS

Nu har Region Halland och Region Skåne tillsammans utarbetar ett förslag att det ska sättas in sju turer på vardagar mellan Halmstad och Helsingborg. Det ska vara tre turer pendlingsläge på morgonen samt fyra i pendlingsläge på eftermiddagen. De ska bestå av Pågatåg och betecknas Pågatåg express. Tågen ska stanna i Laholm, Båstad och Ängelholm. Det kommer att finnas anslutning mot Göteborg. Den så kallade Sydtaxan kommer att gälla. Sydtaxan är ett samarbete om taxorna i Sydsverige.

SJ vill utöka trafiken med fler snabbtågsförbindelser. Tydligen vill de köra vissa förbindelser Malmö-Stockholm över Halmstad och Göteborg. Det skulle möjliggöra mycket snabba förbindelser med mindre byte mot bland annat Mälardalen.

Det är viktigt att trafiken förstärks från Markaryd till Halmstad. Då ges möjlighet till snabba förbindelser mot exempelvis Östergötland.

Det kanske är på tiden att rusta upp sträckan mellan Halmstad och Nässjö. Den bör elektrifieras och moderniseras . Då får Halmstad fina förbindelser med östra Småland och Växjö via det logistiktäta Värnamo. Det underlättar för godstransporter till hamnen i Halmstad.

Om förslagen realiseras kommer Halmstad att bli ett viktigt nav i tågtrafiken, samtidigt som kommunen blir ännu mer attraktiv att bo och verka i. Företagen finner det positivt att etablera sig både i Halmstad och i dess närhet. Högskolan har möjlighet att expandera.

ANNONS

Finansiering till upprustning kan ske med OPS-medel samt eventuella EU-bidrag.

Christer Wilhelmsson,

styrelseledamot Resenärsforum

Magnus Brynjer

medlem Resenärsforum

Debatt

ANNONS