”M, KD, C och L med stöd av SD röstade ner vårt förslag om kompensation till nämnderna i kommunstyrelsen. Det är uselt.”
”M, KD, C och L med stöd av SD röstade ner vårt förslag om kompensation till nämnderna i kommunstyrelsen. Det är uselt.” Bild: Roger Larsson

Halmstad kan bättre än att spara på pengarna

Kommunfullmäktige har slagit fast att alla barn ska få en bra start i livet. Då kan vi inte se på när barnfattigdom och trångboddhet ökar. Det skriver oppositionsrådet Krissi Johansson (S) apropå att årsredovisningen för 2021 ska behandlas av fullmäktige i Halmstad.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

I dag behandlar kommunfullmäktige i Halmstad årsredovisningen för 2021. Trots ett moderatlett minoritetsstyre gällde en S-budget förra året. I den hade vi satsningar och förslag för att bryta segregationen, stärka elevers hälsa, förbättra för personalen och få fler i arbete.

Vissa förflyttningar har skett, men på tok för lite i förhållande till önskvärt läge. Halmstad har haft 16 år av moderatlett styre. Att vända en skuta görs inte på ett år. I synnerhet inte under en pandemi.

Att kommunen kan lägga ytterligare ett år bakom sig med ett förhållandevis stort överskott är naturligtvis bra för vår planering och beredskap framåt. Men att stoppa pengar i fickan när hål finns att laga i välfärden har också sitt pris.

ANNONS

Flera av årets insatser i kommunen gjordes dessutom tack vare statsbidrag som den S-ledda regeringen tillfört kommunerna, exempelvis äldreomsorgslyft för att stärka personalen och insatser till äldre för att minska ofrivillig ensamhet.

Ett vanligt uttryck är att man lägger årsredovisningen till handlingarna. En i sammanhanget något missledande term, då redovisningen samtidigt bör ge oss lärdomar framåt.

Pandemins framfart gjorde 2021 till ännu ett ovanligt år – många medarbetare har slitit hårt för att upprätthålla samhällsviktig service. Sjuktalen fortsätter att gå åt fel håll, vilket inte enbart kan skyllas på pandemin.

Utan aktiva insatser riskerar en kostsam hälsoskuld att växa. Personalen är vår viktigaste resurs och dem behöver vi investera i. Arbetsmiljöarbetet måste pågå ständigt för att klara kompetensförsörjningen och för att vara en attraktiv och god arbetsgivare.

Det stora överskottet för 2021 förklaras främst av att skatteintäkterna blev större än beräknat. Dessutom fanns flera nämnder som inte förbrukade sina medel och lämnade tillbaka dessa i och med att kommunstyrelsen beslutade om bokslut och resultatbalansering.

Eftersom vi vet att det fanns omständigheter utanför nämnders kontroll som gjorde att medlen inte förbrukats, hade det i enlighet med vårt förslag varit mer logiskt och rätt att de fick behålla en större del. Framförallt av tre skäl:

ANNONS

• Att insatser ställdes in på grund av pandemin.

• Att verksamheterna behöver återhämtning.

• Att måluppfyllelsen ska öka.

M, KD, C och L med stöd av SD röstade ner vårt förslag om kompensation till nämnderna i kommunstyrelsen. Det är uselt. Nästa årsredovisning formas i detta nu.

Kommunfullmäktige har slagit fast att alla barn ska få en bra start i livet. Då kan vi inte se på när barnfattigdom och trångboddhet ökar. Ska vi stoppa rekryteringen till kriminella gäng får vi inte se på när utbildningsskulden riskerar växa och skolresultaten försämras.

Pengarna måste användas bättre än så. Halmstad kan bättre!

Krissi Johansson (S)

oppositionsråd, andre vice ordförande i kommunstyrelsen

ANNONS