”Utsläppen per invånare i Halmstad har minskat med 50 procent på 30 år. Det är en utveckling som vi behöver fortsätta med när vi ställer om samhället”, skriver Jonas Bergman.
”Utsläppen per invånare i Halmstad har minskat med 50 procent på 30 år. Det är en utveckling som vi behöver fortsätta med när vi ställer om samhället”, skriver Jonas Bergman. Bild: Jari Välitalo

Halmstad har inte lämnat Parisavtalet

Jag måste såklart vara uppriktig i talarstolen med att det inte finns någon som helst realistisk möjlighet att eliminera alla dessa utsläpp på sex års sikt, i alla fall inte utan att fullständigt slå sönder förutsättningarna för att bo och arbeta i Halmstad. Det skriver Jonas Bergman (M) i ett svar på en insändare och en debattartikel.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I ett par insändare och debattartiklar har det den senaste veckan påståtts att Halmstad har ”lämnat Parisavtalet”. Bakgrunden är ett svar som jag lämnade i kommunfullmäktige på en fråga från allmänheten om hur Halmstad ska leva upp till den nyligen framtagna koldioxidbudget som bedömer att Halmstad behöver minska koldioxidutsläppen med 15 procent per år för att nå Parisavtalets ambitioner.

Mitt svar i fullmäktige var dock en aning nyansrikare än vad som har förmedlats på insändarplats och jag tänkte därför ta tillfället i akt att återge delar av mitt svar även i Hallandsposten.

Koldioxidbudgeten är för det första ett av flera olika underlag till Halmstads nya ambitiösa energi- och klimatplan som antogs av kommunfullmäktige tidigare i veckan. Den är ett kunskapsunderlag, men är inte bindande för planen. Just denna koldioxidbudget bygger på en rad antaganden som skiljer sig från Sveriges nationellt överenskomna klimatmål och leder därmed också till slutsatser om en radikalt mycket högre utsläppsminskning än vad de fastslagna nationella målen anger.

ANNONS

Med utgångspunkt i enbart denna koldioxidbudget så har det sedan på insändarsidan påståtts att Halmstad har ”lämnat Parisavtalet”, vilket helt enkelt är fel. På frågan från allmänheten i kommunfullmäktige om de 15-procentiga årliga minskningar som just koldioxidbudgeten förordar så var jag dock mycket uppriktig i talarstolen, vilket jag alltid försöker vara.

Jag beskrev med tydliga exempel vad en minskning på 15 procent per år skulle innebära rent konkret i Halmstad. Utsläppen från följande områden skulle behöva elimineras helt inom sex år: alla arbetsmaskiner, all utrikes sjöfart, all el, fjärrvärme och övrig uppvärmning, all utrikes flygtrafik, alla personbilar, alla övriga inrikes transporter, samt hela jordbrukssektorn.

Jag måste såklart vara uppriktig i talarstolen med att det inte finns någon som helst realistisk möjlighet att eliminera alla dessa utsläpp på sex års sikt, i alla fall inte utan att fullständigt slå sönder förutsättningarna för att bo och arbeta i Halmstad.

Utsläppen per invånare i Halmstad har minskat med 50 procent på 30 år. Det är en utveckling som vi behöver fortsätta med när vi ställer om samhället – och Halmstads nya ambitiösa energi- och klimatplan flyttar fram positionerna rejält på detta område. Alliansens nyligen antagna budget innehåller dessutom en rad nya åtgärder för både hållbar energiproduktion och för en fortsatt förflyttning mot mer hållbart resande i kommunen.

ANNONS

Men utöver en aktiv lokal politik behöver vi också nationell draghjälp av en klimatpolitik som fokuserar på resultat snarare än symbolik, bland annat genom att våga satsa på modern kärnkraft, kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och utökat klimatbistånd där nyttan av varje satsad krona är som störst. På det området finns det mycket mer att önska.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande, Halmstad

Svar på ”Halmstad har lämnat Parisavtalet!” och ”Vi står enade bakom kravet på att följa Parisavtalet”.

ANNONS