"Besparingarna drabbar också de som jobbar i välfärden; undersköterskan, förskolläraren och socialsekreteraren."
"Besparingarna drabbar också de som jobbar i välfärden; undersköterskan, förskolläraren och socialsekreteraren." Bild: Vegard Wivestad Grøtt/TT

Halmstad behöver jämlikhet, inte besparingar

Vänsterpartiet säger nej till besparingarna. Halmstad behöver en annan politik. Det skriver de två vänsterpartisterna Tania Bengtsson och Daniel Nilsson Brodén.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Torsdagen 21 november, samtidigt som kommunfullmäktige pågick, anordnades en manifestation, där flera fackförbund tillsammans med andra Halmstadbor samlades för att protestera mot den borgerliga nedskärningspolitiken framförallt inom skolans och förskolans områden.

Detta är bara en del av de protester mot besparingarna som just nu pågår runt om i kommunen. Nedskärningarna fortsätter och det kommer motståndet också att göra.

Vänsterpartiet kan inget annat än instämma i protesterna. Trots att även Halmstad står inför stora ekonomiska utmaningar är vi fortfarande en av Sveriges rikaste kommuner. Kommunen fortsätter att gå med överskott. Trots detta fortsätter borgarna, med stöd av SD, att spara på välfärden. De säger att vi inte har råd med den välfärd vi har i dag. Samtidigt skriker verksamheterna efter resurser.

ANNONS

Halmstad behöver inte fler nedskärningar. Halmstad behöver jämlikhet. För när välfärden urholkas ökar ojämlikheten och otryggheten. Då ökar klyftorna mellan dem som har stort behov av vår gemensamma välfärd, och de som själva kan betala. Ju mer besparingar desto mindre solidarisk välfärd. Det handlar om prioriteringar.

Vill vi ha en välfärd som alla kan lita på eller ska vi gå tillbaka till den tid då man fick stå med mössan i hand?

Att dra ner på välfärden är kortsiktig ekonomisk politik. En sämre välfärd drabbar dem som behöver den bäst och leder på längre sikt till högre kostnader.

Satsar vi inte på förskolan så är det de barn som bäst behöver förskolan som drabbas. När resurserna inte är tillräckliga klarar färre elever skolan. Satsar vi inte på elevhälsan får de unga som mår dåligt inte den hjälp de behöver. Dras det ner på Kulturskolan kommer färre barn och ungdomar ha råd att gå där.

Besparingarna drabbar också de som jobbar i välfärden; undersköterskan, förskolläraren och socialsekreteraren. Redan nu är de personalintensiva verksamheterna hårt slimmade. Sjukskrivningarna kommer som ett brev på posten, vilket i sin tur leder till ännu högre kostnader. Halmstad säger sig vilja vara en attraktiv arbetsgivare men personalpolitiken visar på något annat.

ANNONS

För Vänsterpartiet är svaret ett annat än fortsatta besparingar. Vi vill ha en välfärd att lita på. På kort sikt skulle kommunen låta bli att gå med överskott. Halmstad har en soliditet som få kommuner är i närheten av. Stora klimatnegativa infrastrukturprojekt kan läggas på is.

Vi behöver också omfördela. Resurserna behövs närmast golvet. Tillskjuter inte regeringen mer pengar till kommunerna, utan fortsätter med en skattepolitik för de välbeställda, så är Vänsterpartiet inte rädda för att höja kommunalskatten. Exempelvis ger en 50 öres skattehöjning cirka 110 miljoner till välfärden.

Vänsterpartiet säger nej till besparingarna. Halmstad behöver en annan politik. En politik för jämlikhet.

Tania Bengtsson (V)

gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen

Daniel Nilsson Brodén (V)

ledamot i Barn- och ungdomsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen

ANNONS