”Vi kycklingbönder i Halland och resten av landet har under de senaste åren genom omställning och fokus på resurseffektivisering minskat vårt klimatavtryck med 20 procent.”
”Vi kycklingbönder i Halland och resten av landet har under de senaste åren genom omställning och fokus på resurseffektivisering minskat vårt klimatavtryck med 20 procent.” Bild: ERLAND VINBERG / TT

Halländskt lantbruk urholkas

Importen av lågpriskyckling ökar. Svenska folket och offentlig sektor behöver därför välja svensk kyckling för att främja hållbara och livsmedelsproducerande gårdar i Halland. Det skriver kycklingbönderna Arvid Tunemar och Ulrik Helgstrand.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

En stor majoritet av hallänningar vill att kycklingen som serveras inom det offentliga ska komma från våra svenska gårdar. Detta visar en Novus-undersökning som branschorganisationen Svensk Fågel genomfört under januari 2024.

Detta stämmer bra överens med den politiska enigheten som råder i dag om att Sverige behöver öka sin självförsörjning och stärka sin livsmedelsberedskap. Trots detta ökar importen av lågpriskyckling. Siffror från Jordbruksverket visar att billig importkyckling ökade med 7 procent fram till tredje kvartalet 2023.

Frågan vi måste ställa oss är: Vart tar importkycklingen vägen och vem ansvarar för vår självförsörjning och ett hållbart svenskt jordbruk?

Den ökade importen av kycklingen i Halland och Sverige urholkar en robust svensk livsmedelsproduktion. Det sker samtidigt som regeringen, med landsbygdsministern Peter Kullgren i spetsen i en ny utredning föreslår att den svenska livsmedelsberedskapen måste stärkas.

ANNONS

I ljuset av detta är det inte rimligt att den inhemska produktionen ställs inför strängare krav och kontroll samtidigt som importkyckling väller in i landet utan motsvarande kontroll och insyn när det gäller djuromsorgen, djurhälsan eller livsmedelssäkerheten.

Vi kycklingbönder i Halland och resten av landet har under de senaste åren genom omställning och fokus på resurseffektivisering minskat vårt klimatavtryck med 20 procent. Vi har förbättrat och utökat djuromsorgen och blivit ännu mer hållbara. Vårt Djuromsorgsprogram omfattar nu även uppfödning av avelshönsen och kläckeri, vilket gör svensk kyckling världsunik.

Eftersom Sverige är ett nav för uppfödningen av avelshöns så kommer detta också att påverka djurvälfärden för avelsdjuren i de övriga nordiska länderna.

Men alla dessa kvalitets-, och djuromsorgsprogram kostar. Här hoppas vi bönder nu att såväl konsumenter som den offentliga sektorn i Halland väljer att servera och äta svensk kyckling. Regeringen behöver också stödja kommuner och regioner så att de kan servera nyttig, näringsrik och resurseffektiv mat från Halland och Sverige, även när det är ekonomiskt kärva tider.

Genom att säkerställa en halländsk produktion i fredstid är vi rustade för att klara matförsörjning även vid kris eller krig.

När vi bönder och livsmedelsföretag investerar och utvecklas behöver svenska folket och offentlig sektor också välja svensk kyckling för att säkerställa och främja hållbara, livsmedelsproducerande gårdar här i Halland och minska inköp av importerad kyckling.

ANNONS

Annars blir det svårt för oss bönder och företag i Halland att upprätthålla en stark och robust svensk livsmedelsproduktion som även kan fungera under kris och krig.

Arvid Tunemar

kycklingbonde i Halland

Ulrik Helgstrand

kycklingbonde och ordförande Svensk Fågel

ANNONS