”Resultatet som framträder visar stora skillnader mellan kommunerna inom flera områden. Det vanligaste är också att man tar betalt på förhand, inte som i övriga samhället debiterar efter genomfört arbete.”
”Resultatet som framträder visar stora skillnader mellan kommunerna inom flera områden. Det vanligaste är också att man tar betalt på förhand, inte som i övriga samhället debiterar efter genomfört arbete.” Bild: Rebecka Kvint

Halländska företagare behöver en bra kommunal service till en låg kostnad

Vill kommunerna i Halland vara en mer attraktiv plats finns det anledningar att ständigt granska hur företagen bemöts. Det skriver lokala företrädare från näringslivsorganisationer.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Alla kommuner i Halland behöver ett bra företagsklimat. Fler och växande företag betyder fler jobb, ökade skatteintäkter och därmed ett ökat välstånd i kommunen.

Regelbördan för företagare i Halland är stor. Kostnaderna i samband med detta är också betydande, inte minst för de mindre företagen. Regelförbättring, förutsägbarhet, samt minskade kostnader till följd av regler och kortade handläggningstider är viktigt för tillväxten och företagsklimatet.

Arbetet med detta bör ske på alla nivåer i samhället och inte minst på den kommunala, då det är där som många företag möter regelverken.

I en färsk undersökning genomförd av Näringslivets Regelnämnd på uppdrag av oss, har fem områden för regeltillämpning i de halländska kommunerna undersökts. Livsmedelskontroll, serveringstillstånd, bygglov, miljöfarlig verksamhet och villkor för nyetablering.

ANNONS

Resultatet som framträder visar stora skillnader mellan kommunerna inom flera områden. Det vanligaste är också att man tar betalt på förhand, inte som i övriga samhället debiterar efter genomfört arbete.

En identisk bygglovsansökan kan exempelvis i en kommun kosta 29 000 kronor, för att i en annan kosta över 70 000 kronor. För en företagare som bedriver verksamhet som kräver kommunal tillsyn för miljöfarlig verksamhet, kostar detta i en kommun 5 780 kronor, jämfört med 14 820 kronor i en annan.

Ser vi till handläggningstider för olika ärenden så finns även här skillnader som behöver jämnas ut. De mest effektiva kommunerna bör naturligtvis sätta ribban. Några större skillnader i kostnad och handläggningstid för identiska ärenden är helt enkelt inte möjligt att motivera.

Coronakrisens effekter och efterverkningar kommer att ställa extra stora krav på effektiviteten i de kommunala förvaltningarna framgent. Ska kommunerna uppnå ett gott näringslivsklimat, underlätta investeringsbeslut och främja att livskraftiga företag byggs upp igen efter krisen, måste insatser i form av bland annat effektiviserad och höjd myndighetsservice göras.

Dessutom påverkar en minskning av regelbördan antalet arbetstillfällen – och därmed kommunernas skatteintäkter – positivt.

Vill kommunerna i Halland vara en mer attraktiv plats, både för dagens och morgondagens företagare, finns det anledningar att ständigt granska hur företagen bemöts, hur tillstånd hanteras och hur tillsyn utförs.

ANNONS

Här kan alla bli bättre och vi hjälper gärna till i det arbetet.

Kristian Ryberg

Svenskt Näringsliv

Marie Axtelius

Företagarna

Martina Philip

LRF

Per Arbin

Fastighetsägarna

Claes Sandvig

Visita

Henrik Ekelund

Svenskt Handel

ANNONS