”Statistiken talar sitt tydliga språk – Hallands regionala exportsamverkan har gjort ett bra jobb.”
”Statistiken talar sitt tydliga språk – Hallands regionala exportsamverkan har gjort ett bra jobb.” Bild: Elsa Henriksdotter

Halland prisat för exportframgångar

De små- och medelstora företagen ökade sin export förra året med en miljard kronor, och nådde all time high. Ökningen bevisar vilken enorm styrka och potential vi har i våra små och medelstora företag i Halland. Det skriver Carl-Johan Karlsson, vid Exportkreditnämnden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Region Halland fick nyligen Regeringens Exportpris. Grattis. Mycket välförtjänt.

Totalt ökade länet sin export med drygt en miljard kronor 2020 jämfört med 2019. För de små- och medelstora företagen (SME) var det all time high. Aldrig tidigare har SME i Halland exporterat så mycket som under 2020. Det var den goda regionala samverkan som gav Region Halland regeringens Exportpris.

Så står det i regeringens motivering. Alltså att man helt enkelt hjälpts åt. Det är ofta en framgångsrik strategi.

I bara tre av landets 21 län hade SME positiva exportsiffror 2020. Halland var ett av dem. Trots pandemin och nedstängningar av industrier och hela marknader lyckades ändå SME i Halland öka sin exportera. Det visar exportsiffror som SCB tagit fram åt Exportkreditnämnden, EKN.

ANNONS

Värdet på de små- och medelstora företagens export från Hallands län:

2019 – 13 782 771 miljoner kronor (13,8 miljarder kronor).

2020 – 14 058 223 miljoner kronor (14,1 miljarder kronor).

Ökningen bevisar vilken enorm styrka och potential vi har i våra små och medelstora företag i Halland. Trots svåra problem under 2020 levererar de en rekordexport.

Många fruktade att just SME skulle tappa mycket av sin export under pandemin, då de ofta är mer likviditetskänsliga och därför har behov av extra god finansiering. Men så blev det inte. Hallands läns totala export (se fotnot) ökade med 4,0 procent, 2020 jämfört med 2019, en ökning med drygt 680 miljoner kronor. Och SME:s export från länet ökade med 2,0 procent, en ökning med 280 miljoner kronor.

Sveriges totala export minskade med 6,2 procent 2020 jämfört med 2019, och hamnade i nivå med exporten 2018. SME:s export minskade med 4,1 procent.

Statistiken talar sitt tydliga språk – Hallands regionala exportsamverkan har gjort ett bra jobb. Affärsmöjligheterna för företagen finns bortom Sveriges gränser. Finansieringen genom den lokala banken. Det är här EKN kan komma in.

Genom våra garantier får de lokala bankerna större möjligheter att finansiera företagens exportsatsningar. EKN tar halva risken. Exportföretagen kan också försäkra risken för utebliven betalning hos EKN. Många företagare tror helt felaktigt att EKN:s garantier bara finns till Sveriges storföretag. Men så är det inte. Vårt uppdrag från regeringen är att särskilt hjälpa små och medelstora företag.

ANNONS

Hallands exportföretag ska ha nära till både banken och EKN. Och ibland behövs en trepartslösning där också Almi är med. Därför arbetar våra lokala finansieringsexperter även nära Almi.

Genom vårt samarbete inom den regionala exportsamverkan blir fler exportaffärer möjliga. EKN vill finnas där som affärspartner och bollplank. Särskilt efter ett så utmanande år som 2020. Vi måste vara på plats i Halland och lyssna på vad företagen behöver för stöd för att kunna fortsätta öka sin export. Vi måste maximera den regionala samverkan.

Exportsamverkan Halland och länets bankkontor behöver samarbeta ännu mer. Bankerna är företagens viktigaste affärspartners. Vi exportfrämjare kompletterar marknaden. Brist på finansiering får inte omintetgöra en exportsatsning, när det finns alternativa lösningar.

Och sist men viktigast, du företagare som behöver stöd, tveka inte, kontakta någon av oss inom den regionala Exportsamverkan, vi finns till för dig.

Carl-Johan Karlsson

affärsområdeschef, små- och medelstora företag, EKN

Fotnot. Hallands totala export är uppdelad i SME, stora, okända (bolag där SCB inte vet hur många anställda de har) och bolag med inga anställda.

ANNONS