”Fattas inget politiskt beslut kommer Halland i stället tappa distriktsläkare, med en sämre och mer otillgänglig vård som resultat.”
”Fattas inget politiskt beslut kommer Halland i stället tappa distriktsläkare, med en sämre och mer otillgänglig vård som resultat.” Bild: Claudio Bresciani/TT

Halland behöver fler distriktsläkare

Vi vänder oss till er, politiker i Region Halland. Ni behöver i handling visa att ni också satsar på primärvården och besluta om målet 1 100 invånare per distriktsläkare. Det skriver tre debattörer.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det krävs en omfattande utbyggnad av primärvården de närmaste åren. I Halland behövs närmast en dubblering av antalet distriktsläkare. Först då når regionen Socialstyrelsens rekommendation om 1 100 invånare per heltidsarbetande specialistläkare i allmänmedicin.

Situationen är akut. Det är ytterligare 132 specialister i allmänmedicin som krävs för att Hallands distriktsläkare ska få ett rimligt antal patienter och en godtagbar arbetsbelastning. Det visar Läkarförbundets uträkning utifrån Nationella vårdkompetensrådets inventering. Om inget görs åt det nu kommer fler läkare att lämna primärvården i Halland och en redan ansträngd situation att förvärras.

De svårast sjuka patienterna och deras anhöriga drabbas hårdast av bristen på läkare. Patienter med kroniska åkommor och funktionsnedsättningar tvingas koordinera sin egen vård och gång på gång upprepa sin sjukdomshistoria inför nya läkare. Ordspråket ”Man måste vara frisk för att kunna vara sjuk” är tyvärr lika sorgligt som sant.

ANNONS

För en fungerande vård krävs att alla regionens invånare har möjlighet att välja en fast läkare. Den fasta läkaren måste också ha ett rimligt antal patienter. Då ges läkaren förutsättningar att upptäcka allvarliga diagnoser i tid, förebygga ohälsa och fungera som ett tryggt nav för sina patienter. Det skulle minska behovet av akutsjukvård och sjukhusinläggningar och spara skattepengar, på sikt.

Regionerna Gotland, Norrbotten, Stockholm, Uppsala och Västra Götaland har gått före och tagit täten i den här frågan. De har beslutat om målet 1 100 invånare per distriktsläkare i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer. Vi vill gratulera dem. Långsiktigt kommer de att tjäna på beslutet, så väl samhällsekonomiskt som i termer av en bättre folkhälsa.

Vi vänder oss till er, politiker i Region Halland. Ni behöver i handling visa att ni också satsar på primärvården och besluta om målet 1 100 invånare per distriktsläkare. Då kommer läkare som gått ner i tid orka arbeta mer och läkare som sagt upp sig att återvända. Då kommer det också bli lättare att rekrytera både ST-läkare och färdiga specialister i allmänmedicin inom regionen, liksom att behålla de distriktsläkare som arbetar här i dag.

Fattas inget politiskt beslut kommer Halland i stället tappa distriktsläkare, med en sämre och mer otillgänglig vård som resultat. En vård som inte kan erbjuda kontinuitet och trygghet. Mycket står att vinna eller förlora. Så regionpolitiker i Halland, vilket blir ert beslut?

ANNONS

Sofia Rydgren Stale

ordförande Sveriges läkarförbund

Elisabeth Wallenius

ordförande Funktionsrätt Sverige

Marina Tuutma

ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

ANNONS