”De kriminella gängens närvaro är påtaglig så gott som överallt i Sverige och inte minst i Halmstad, i mitten av augusti mördades en person med kniv mitt i centrala staden.”
”De kriminella gängens närvaro är påtaglig så gott som överallt i Sverige och inte minst i Halmstad, i mitten av augusti mördades en person med kniv mitt i centrala staden.” Bild: Linus Kamstedt Lindholm

Gör det olagligt att delta i kriminella gäng

I åtta års tid har Socialdemokraterna i regeringsställning underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att stoppa gängen. Vi har både förslagen som behövs och handlingskraften som krävs. Det skriver Anna Fallkvist, gruppledare (M) och förstanamn till kommunfullmäktige

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Mordet i centrala Halmstad är bara ett av flera tecken på att utvecklingen går åt fel håll. Det krävs nya åtgärder för att vända utvecklingen. Får Moderaterna bilda regering så tänker vi sänka gränsen för vad som utgör medhjälp, anstiftan och stämpling till brott. På det sättet kan fler gängkriminella i Halmstad lagföras och dömas.

De kriminella gängens närvaro är påtaglig så gott som överallt i Sverige och inte minst i Halmstad, i mitten av augusti mördades en person med kniv mitt i centrala staden. Utvecklingen måste vändas. Moderaterna har ett omfattande program av åtgärder för att återta kontrollen från de kriminella. Det handlar bland annat om fördubblade straff för gängkriminella, kraftigt ökade resurser till rättsväsendet och att ge polisen och åklagare fler och bättre verktyg i brottsbekämpningen.

ANNONS

Vi har också nyligen presenterat det största brottsförebyggande reformpaketet någonsin med över 50 åtgärder för att förhindra att unga söker sig till gängen. Det handlar bland annat om att förstärka föräldraansvaret, säkerställa att fler unga omhändertas enligt LVU, om att ge placerade ungdomar bättre utbildning, att införa ett nationellt exit-program för gängkriminella och om att genomföra ett särskilt idrottslyft för utsatta områden.

Därtill vill vi också skärpa straffen för de som rekryterar in unga i kriminalitet och göra det olagligt att delta i eller ha samröre med ett kriminellt gäng.

För att möjliggöra ett straffrättsligt förbud mot att delta i eller ha samröre med en kriminell organisation krävs dock att den grundlagsskyddade föreningsfriheten begränsas, vilket enligt vår mening är fullt rimligt. Föreningsfrihetens syfte har aldrig varit att skydda kriminellas rätt att organisera sig. Moderaterna har därför gång på gång krävt att denna fråga skulle föras in i 2020 års grundlagskommittés arbete.

På grund av Socialdemokraternas oförmåga att agera riskerar den lagstiftning som krävs att dröja till nästnästa mandatperiod. Så länge kan Halmstad och Sverige inte vänta. Moderaterna kommer därför att i regeringsställning tillsätta en snabbutredning för att se över lagstiftningen. Med det uttalade syftet att sänka gränsen för vad som utgör medhjälp, anstiftan och stämpling till brott. För att på så vis kunna lagföra och döma fler gängkriminella.

ANNONS

I åtta års tid har Socialdemokraterna i regeringsställning underlåtit att vidta de åtgärder som krävs för att stoppa gängen. Vi har både förslagen som behövs och handlingskraften som krävs. Inte minst har vi ett regeringsunderlag som vi kan få igenom viktiga reformer tillsammans med. En röst på Moderaterna är en röst för att få ordning på Halmstad och Sverige.

Anna Fallkvist (M)

gruppledare och förstanamn till kommunfullmäktige

ANNONS