”De kvalitetsproblem som finns i det medicinska omhändertagandet av äldre på särskilda boenden har länge varit kända, men blev ännu tydligare under pandemin.”
”De kvalitetsproblem som finns i det medicinska omhändertagandet av äldre på särskilda boenden har länge varit kända, men blev ännu tydligare under pandemin.” Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ge regionen ansvar för äldreboenden

Vill ditt parti överföra ansvaret för särskilda boenden från kommunerna till regionerna? Den frågan skickar professor Jan Nilsson till Hallands regionpolitiker.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

De allra sjukaste äldre får i dag undermålig vård. Det visar inte minst Ivo:s senaste granskning av äldreomsorgen. Problemet är det delade vårdansvaret mellan Hallands kommuner och regionen. Det politiska parti som lovar att flytta ansvaret för särskilda boenden till regionen kan förbättra livet för mer än 3 500 äldre.

De mer än 3 500 äldre i Halland som i dag lever på särskilda boenden har ofta svåra sjukdomar som hjärtsvikt, cancer och demens. För att kunna ge en god vård till denna utsatta och sköra grupp är behovet av medicinsk kompetens stort.

De kvalitetsproblem som finns i det medicinska omhändertagandet av äldre på särskilda boenden har länge varit kända, men blev ännu tydligare under pandemin. I en färsk granskning konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att ingen av kommunerna lever upp till kraven.

ANNONS

Ivo pekar framför allt på långvarig kompetens- och personalbrist. Blöjor som inte bytts på 17 timmar, felaktig medicinering och patienter som lämnats med svår andnöd och ångest är bara några av de fasansfulla exemplen på vanvård som Ivo tar upp.

Detta är förstås oacceptabelt – vården av de sjukaste äldre måste förbättras och det snabbt. Lösningen är att flytta ansvaret för de särskilda äldreboendena från kommunerna till regionerna. Inom regionerna bör de särskilda boendena organiseras under primärvården. Vi ser tre huvudsakliga fördelar med en sådan ordning:

• Fler äldre få en mer förebyggande och planerad vård. Den person som är listad hos en ansvarig läkare i primärvården har en personlig vårdplan, vilket möjliggör bättre planering.

• Kommunikationen mellan vårdpersonal och omsorgspersonal underlättas av att finnas i samma organisation. Dessutom försvinner problemen med olika sekretessregler och system för dokumentation.

• Äldreomsorgen får tillgång till regionernas kunskapsorganisation där man övergår alltmer till samverkan inom så kallad Nationell kunskapsstyrning, där de olika vårdyrkenas kunskap i högre grad ska styra vården.

En alternativ lösning som ibland framförs i debatten är att behålla det kommunala ansvaret och i stället satsa på ökad medicinsk kompetens bland personalen. Vi tror dock inte att det är en klok eller effektiv lösning, eftersom det delade vårdansvaret skulle kvarstå.

ANNONS

Det nya styret i Halland behöver svara på följande fråga: Vill ditt parti överföra ansvaret för särskilda boenden från kommunerna till regionerna?

Det parti som svarar ja på den frågan har just valt en väg som på riktigt kan förbättra livet för Hallands allra sjukaste äldre.

Jan Nilsson

professor och ordförande i Tankesmedjan Vård & Vetenskap

ANNONS