”Läraren är den person som bäst kan avgöra vilka läromedel som passar eleverna utifrån deras förkunskaper och behov.”
”Läraren är den person som bäst kan avgöra vilka läromedel som passar eleverna utifrån deras förkunskaper och behov.” Bild: Henrik Montgomery/TT

Ge makten över läromedlen till Hallands lärare

När lärarna får välja vilka läromedel som används i klassrummet blir undervisningen bättre. Därför bör Hallands lärare i högre utsträckning få bestämma över läromedelsinköpen. Det skriver Per Kornhall och Frida Engman från Läromedelsförfattarna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Jullovet är en välbehövlig skolpaus för många av Hallands elever. Även lärarna får återhämtning efter en intensiv hösttermin. Samtidigt är det inte säkert att det blir helt ledigt.

Många lärare använder jullovet till att planera och förbereda lektioner, ta fram presentationer, kopiera material och skriva ihop övningar.

Att förbereda lektioner tar en stor del av en lärares tid. När det saknas läromedel – vilket ofta är fallet i den svenska skolan – tar lektionsförberedelser och planering än mer tid.

Med bra läromedel, till exempel läroböcker av hög kvalitet, kan lärarna däremot lägga mer tid på att hjälpa eleverna att lära sig mer. Därför är en ökad tillgång till läromedel i skolan en nyckelfaktor för både ökad undervisningskvalitet och minskad lärarstress.

ANNONS

Samtidigt som läromedelsbristen är ett stort problem i skolan får Hallands lärare i allt mindre utsträckning själva bestämma över vilka läromedel som ska användas i undervisningen. En förklaring till det är att skolor köper in digitala helhetslösningar där beslut om inköp ibland fattas ända upp på kommunnivå.

När lärarna förlorar makten över sina verktyg förlorar de även möjligheten att forma undervisningen. Läraren är den person som bäst kan avgöra vilka läromedel som passar eleverna utifrån deras förkunskaper och behov. När besluten flyttas bort från lärarna försvinner den viktiga kvalitetssäkring och pedagogiska anpassning som lärares val av läromedel innebär.

Det finns en stor samstämmighet om betydelsen av bra läromedel i skolan. Mot bakgrund av det föreslog Läromedelsutredningen förra året en ändring i läroplanerna som ska stärka lärarnas möjligheter att själva välja läromedel. Det är ett bra förslag som skulle hejda den bekymmersamma utvecklingen där makten flyttas allt längre bort från lärarna.

Förslaget är redan utrett och klart, men beslutet återstår att fatta. Bra läromedel är det enklaste och billigaste sättet att snabbt förbättra skolan och öka elevernas kunskaper, såväl i Halland som i resten av landet.

Nu behöver skolminister Lotta Edholm presentera förslaget för riksdagen och därigenom stärka lärarnas möjligheter att välja sina verktyg.

ANNONS

Per Kornhall

ordförande Läromedelsförfattarna

Frida Engman

förbundsdirektör Läromedelsförfattarna

ANNONS