”Syftet med projektet är att möta barn och unga via fysiskt aktiva digitala spel såsom VR, Xbox och Nintendo, ett motiverande och roligt sätt att röra sig på.”
”Syftet med projektet är att möta barn och unga via fysiskt aktiva digitala spel såsom VR, Xbox och Nintendo, ett motiverande och roligt sätt att röra sig på.” Bild: Gustav Sjöholm/TT

Gaming in Motion – ett hälsosamt projekt

Gaming in Motion är ett treårigt projekt som syftar till att barn och unga som står långt ifrån traditionell träning bjuds in till fysisk aktivitet via digitala spel. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden, som av Riksrevisionen föreslås avvecklas då kriminella tillskansar sig projektmedel. Är det de goda krafterna i samhället som ska få råda eller ska de kriminella få lov att styra och begränsa? Det skriver Maria Norrman och Agneta Tubérus från organisationen Young Gamers.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Gaming in Motion (GiM) är ett treårigt rikstäckande projekt som föreningen Young Gamers är projektägare till och stöds av Allmänna arvsfonden. Ett stöd som är helt avgörande för denna typ av projekt. Särskild kollektivtrafik, i dagligt tal färdtjänst och BVC tar vi i dag för givna, men är exempel på verksamheter sprungna ur arvsfondsprojekt.

Vid Riksrevisionens granskning av Allmänna arvsfonden föreslås denna avvecklas, bland annat med hänvisning till att kriminella tillskansar sig projektmedel. Problemet att kriminella utnyttjar olika samhällssystem för egen vinning är utbrett och gäller inte bara arvsfonden.

Arvsfondsprojektet GiM riktar sig till barn och unga både med och utan funktionsnedsättning, inte minst de som inte är så fysiskt aktiva och de som ofta ägnar sig åt traditionell gaming framför en dator, något som ofta ses som ohälsosamt och stillasittande. Syftet med projektet är att möta barn och unga via fysiskt aktiva digitala spel såsom VR, Xbox och Nintendo, ett motiverande och roligt sätt att röra sig på. I projektet vill vi också skapa en förståelse, i ett samhälle där det allt oftare larmas om att barn och unga inte är tillräckligt fysiskt aktiva, kring alternativ till traditionell fysisk aktivitet med hjälp av digitala spel.

ANNONS

Dessutom ska projektet arbeta för att skapa en acceptans hos vuxenvärlden kring gaming som är så mycket mer än att sitta framför en skärm. Gaming utvecklar förmågor som kommunikation och samarbete, och är dessutom ett fantastiskt sätt att hitta ett socialt sammanhang, inte minst för personer med funktionsnedsättning.

I projektet har vi skrivit ett metodmaterial som riktar sig främst till områdena skola, sjukvård, gaming-, idrotts- och funktionshindervärldarna. Via dessa aktörer kan en acceptans spridas i samhället kring denna typ av fysisk aktivitet och på så vis komma målgruppen tillgodo. Vid vår pilotstudie inför framtagandet av metodmaterialet har vi sett att pulsen kan öka till 90 procent av maxpuls vid denna typ av aktivitet. I samarbete med Högskolan i Halmstad har ett GiM-labb öppnats, där vi kan visa på och där man kan prova denna typ av spel och där barnen och ungdomarna kommer att ges möjlighet att delta i denna alternativa typ av fysisk aktivitet.

Det är dags att markerar att goda projekt och samhällsinsatser är något vi värnar om och att kriminella ska ses som just kriminella. När samhället väljer att begränsa det positiva på grund av illegala aktörer som utnyttja systemen, innebär det i slutändan att det goda förlorar. Ett sådant samhälle vill vi inte ha!

ANNONS

Maria Norrman

Agneta Tubérus

projektledare Gaming in Motion

Young Gamers

ANNONS