”Bil Sweden uppskattar att det kommer finnas två miljoner elbilar år 2030.”
”Bil Sweden uppskattar att det kommer finnas två miljoner elbilar år 2030.” Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Fossilfria flyg är ingen utopi

Att Moderaterna säger nej till höghastighetståg innebär inte att vi säger nej till alla delar inom satsningen. Det skriver Helena Antoni (M) i en slutreplik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Christer Alvin skriver i Hallandsposten den 27 januari ett svar till mig. Han delar inte mina åsikter. Även Hans Sternlycke skriver ett svar den 31 januari. Deras uppfattning är att tåg är klimatsmart och modernt.

Att alla andra färdslag är smutsiga och förstör vårt klimat. De anser att så är det i dag och så kommer det alltid att vara. Råkar man vara av en annan uppfattning beror detta inte primärt på att vi i en modern demokrati faktisk kan komma till olika slutsatser i komplexa frågor. I stället är alla som inte tycker som Alvin och Sternlycke ”dåligt pålästa”.

ANNONS

I sak har de fel. Detta beror inte på okunskap utan på hur de grundläggande ser på forskning och utveckling. För det är där skiljelinjerna går i svensk infrastrukturpolitik. Som moderat tror jag att allt inrikesflyg kommer drivas med fossilfria drivmedel inom snar framtid. Det är ingen utopi. Det första eldrivna planet med 20 passagerare beräknas vara klart för leverans 2025. Norge har målet att allt inrikesflyg ska drivas med el senast 2040.

Rälsbunden trafik är ur ett nationalekonomiskt perspektiv lysande i pendlingsstråk. Tåg tar många passagerare, går på el och kan erbjuda god turtäthet. Därför skall vi satsa på tåg där det är ekonomiskt försvarbart. På längre sträckor är dock andra färdslag bättre. Vi ser en fantastisk utveckling mot fossilfria motorer. Historien lär oss att när saker väl förändras går utvecklingen fort. På några få år fasades fossil uppvärmning av våra hem ut. Lika fort vande vi oss vid att gå runt uppkopplade med en liten dator i fickan.

Precis samma mönster ser vi just nu inom transportsektorn. Bil Sweden uppskattar att det kommer finnas två miljoner elbilar år 2030. En utveckling där alla transportslag på sikt kommer vara fossilfria skapar fantastiska möjligheter att använda skattebetalarnas pengar på ett mer rationellt sätt. Utmaningen är att inte fastna i föreställningen att Sverige år 2035 kommer vara som Sverige 2021. I stället skall vi politiskt bejaka det som just nu sker. Vi skall se till att det finns gott om el samt bejaka utvecklingen av biodrivmedel och vätgas.

ANNONS

Att Moderaterna säger nej till höghastighetståg innebär inte att vi säger nej till alla delar inom satsningen. Vi står bakom nuvarande plan där tre sträckor ingår. Det går med andra ord alldeles utmärkt att säga nej till projektet med höghastighetståg och samtidigt se nödvändigheten med exempelvis tågförbindelse Borås–Göteborg. Vi ser att järnvägen behöver rustas upp, men det innebär inte att höghastighetståg är lösningen.

Att vi även har olika uppfattning om punktlighet beror återigen inte på bristande kunskap. Punktligheten har blivit mycket bättre under pandemin. Det är sant. Men sant är även att färre resenärer innebär färre avgångar och färre tillfällen för förseningar. Det är inte konstigt att tågen går i tid just i dag, men det vore oansvarigt att fatta beslut som är grundade på hur statistiken ser ut när ingen reser.

Helena Antoni (M)

riksdagsledamot

Slutreplik på ”Tåg i tid med höghastighetsbanor” av Hans Sternlycke och ”Tågsatsningar kräver politiker som står över partipolemiken” av Christer Alvin.

ANNONS