”Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och bestämmer vem som ska jobba hos oss och genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall.”
”Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och bestämmer vem som ska jobba hos oss och genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall.” Bild: Johan Nilsson/TT

Företag måste göra mer för en inkluderande arbetsmarknad

I Hallands län är nästan 1300 personer med en funktionsnedsättning arbetslösa. Samtidigt har arbetsgivare svårt att rekrytera folk. Det krävs nu ett skifte i hur samhället ser på kompetens och på människor med funktionsnedsättningar. Det skriver Sara Revell Ford, vd för Samhall.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Alla människor har olika förutsättningar och med rätt individanpassningar kan de flesta personer med funktionsnedsättningar som har en arbetsförmåga jobba och bidra till samhällsutvecklingen – om de bara släpps in på arbetsmarknaden.

Att nästan 1 300 personer med funktionsnedsättning i Hallands län är registrerade som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen är ett resursslöseri. Det är ett slöseri både för den enskilde som nekas möjligheten till jobb, tjäna pengar, vara en del av ett sammanhang och bidra till samhället.

Men också för samhället som lämnas med stora kostnader för försörjningsstöd, psykisk ohälsa och annat som forskning visar att arbetslöshet kan leda till. Och detta samtidigt som många företag och arbetsgivare har svårt att rekrytera folk. Så här kan vi inte ha det.

ANNONS

Samhalls viktigaste uppgift är att skapa jobb åt personer med funktionsnedsättning som innebär en nedsatt arbetsförmåga, likväl måste man dock ha en arbetsförmåga för att vara aktuell för en anställning hos oss. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer och bestämmer vem som ska jobba hos oss och genom åren har över 200 000 personer fått jobb inom och genom Samhall.

Vi är en viktig pusselbit på arbetsmarknaden men jag vill understryka att vi endast är en pusselbit. Ska vi få till en mer inkluderande arbetsmarknad där alla kan bidra utifrån sina förutsättningar måste fler arbetsgivare göra sitt. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet som följd. Svåra tider brukar slå hårdast mot dem som redan har det tufft. Det gäller särskilt på arbetsmarknaden där människor som har en svagare förankring ofta är de som får gå först när företag måste spara eller dra ner på sin verksamhet. Det är också de som står sist i kön när situationen stabiliseras och företagen kan anställa igen.

Det krävs nu ett skifte i hur samhället ser på kompetens och på människor med funktionsnedsättningar. Det finns flera företag och arbetsgivare som gör ett stort jobb för en mer inkluderande arbetsmarknad men vi måste vara fler. Det finns ekonomiska stöd som företag kan ta del av i det arbetet och jag hoppas att fler företag får kännedom om de stöden och använder dem.

ANNONS

Med gemensamma krafter kan vi ta Sverige i en ny och mer inkluderande riktning. Ett samhälle där alla får synas, bidra och ta plats är ett bättre samhälle.

Sara Revell Ford

vd Samhall

ANNONS