Rådhuset renoveras
Rådhuset renoveras Bild: Lina Salomonsson

Förändringar kräver samarbete

Det finns problem av det slag som Johansson och Edlund pekar på, men också goda möjligheter att få till förändring, skriver Jonas Bergman.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Replik

På debattartikeln ”Hur fungerar alliansens ledarskap?”, HP 23/7.

Socialdemokraterna Tord Johansson och Rose-Marie Edlund lyfter i en debattartikel intressanta frågor om vilket ansvar jag tar för att kommunens olika verksamheter ska bli bättre på att arbeta tillsammans.

Det korta svaret är ganska enkelt: om något inte funkar optimalt så ska det självklart förändras. Jag kommer aldrig tveka inför att driva på för att fatta nödvändiga beslut, även om det innebär att vi också måste göra upp med det som har varit. Varje tid har sina förutsättningar och behöver hitta sina egna lösningar – och det finns ingen prestige i att hålla fast vid sådant som vi inte är nöjda med. Och verkligheten är därför också den att vi i Halmstad just nu är mitt uppe i en lång rad sådana förändringsarbeten som har påbörjats eller redan genomförts under det dryga år som jag har varit kommunstyrelsens ordförande.

ANNONS

En viss motsvarande prestigelöshet tycker jag mig också kunna ana hos de nya socialdemokratiska kommunråden. Jag minns tydligt det första sammanträdet i kommunstyrelsen som jag som nytillträdd ordförande ledde i maj 2018, med bara några månader kvar till valet. Vi stod då inför möjligheten att skapa en ny, effektiv och sammanhållen organisation för myndighetsutövning. Denna förändring stoppades då av oppositionen, med socialdemokraterna och sedan dess avgångna kommunrådet Rose-Marie Edlund i spetsen. Några månader senare – efter valet – hade något hänt. Med nya socialdemokratiska kommunråd på plats kunde Alliansen åter lyfta detta förslag – och fick denna gång med oss också Social­demokraterna på tåget. Idag är denna nya organisation igång och vi arbetar nu med att komplettera med ytterligare förändringar av reglementen så att ännu fler arbetsuppgifter inom myndighetsutövning kan samordnas under detta paraply.

Så jag är optimistisk om möjligheten att hitta en bred enighet även kring de nya förändringar som just nu, på Alliansens initiativ, är under utredning. För vi har självklart också sett de problem med gränsdragningar, organisatoriska hinder och reglementen som Johansson och Edlund pekar på i sin artikel – och organisationen har därför under våren haft i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. Utredningarnas slutsatser och förslag kommer snart att tas upp för politisk behandling och jag ser fram emot goda samtal med oppositionspartierna om vad som måste förändras, på vilket sätt det ska ske och när.

ANNONS

Det kommer ibland krävas att vi är framsynta, prestige­lösa och modiga för att ta de beslut som krävs. Vi kommer säkert inte komma överens om allt, men det jag hittills har sett hos den generation politiker som tog över stafett­pinnarna efter valet gör mig hoppfull om att vi kommer kunna hitta breda och hållbara överenskommelser som ger oss en mer resurseffektiv och sammanhållen kommunal organisation i Halmstad.

Jonas Bergman (M)

kommunstyrelsens ordförande

ANNONS