”Vi vill att EU ska vara transparent, demokratiskt och nära sina medborgare.”
”Vi vill att EU ska vara transparent, demokratiskt och nära sina medborgare.” Bild: Jean-Francois Badias

För ett starkare Halland i ett starkare Europa

Vi står inför möjligheten att påverka vår framtid, att skapa ett Europa som arbetar för sina medborgare, där Halland inte bara är en del av EU, utan en aktiv formare av EU:s framtid. Det skriver tre halländska centerpartister inför EU-valet den 9 juni.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

I takt med att vi närmar oss EU-valet står vi inför beslut som kommer att forma vår framtid – inte bara som hallänningar, utan också som européer. Centerpartiet i Halland ser EU-valet som en möjlighet att ytterligare stärka vår regions position inom unionen.

Halland är en region med en dynamisk blandning av industri, jordbruk och turism, vilket gör oss särskilt beroende av de beslut som fattas på europeisk nivå. Vår exportindustri är starkt beroende av tillgång till den europeiska marknaden och av regler som främjar handel över gränserna. Vi vill se en fortsättning på den inre marknadens utveckling där företag i Halland kan verka under rättvisa och förutsägbara villkor.

ANNONS

Jordbruket är Hallands hjärta och själ. Centerpartiet arbetar för en jordbrukspolitik som är hållbar och som stärker våra bönders konkurrenskraft. Vi måste säkerställa att EU:s gemensamma jordbrukspolitik fortsätter att stödja innovativ och miljövänlig lantbruksteknik, samtidigt som den ger ekonomiskt stöd som möter de verkliga behoven hos våra jordbrukare.

Turismen, som är vital för Hallands ekonomi, gynnas av ett öppet Europa. Fri rörlighet för människor är grundläggande för denna sektor, och vi arbetar för att EU ska fortsätta vara en plats där kulturer möts och växer. Vi behöver politiska ramar som både främjar turism och samtidigt skyddar vår miljö och lokala kulturarv. Men utöver ekonomiska frågor, måste vi också adressera sociala och miljömässiga utmaningar.

Klimatförändringarna känner inga gränser och Halland, som en kustregion, är särskilt utsatt. Centerpartiet driver på EU för att anta ännu mer ambitiösa klimatmål och implementera politik som inte bara reducerar utsläpp, utan också aktivt främjar användningen av förnybar energi och hållbara praxis i alla sektorer.

För att stärka Hallands roll i Europa, måste vi också se till att våra ungdomar får möjligheter att studera, arbeta och leva i andra delar av EU. Program som Erasmus+ är avgörande för detta, och vi vill se en ökning av budgeten för utbildnings- och kulturutbyten. Detta är investeringar i vår framtida generation som kommer att föra Halland och Europa framåt.

ANNONS

På den politiska arenan är det också avgörande att Hallands röst hörs. Vi vill att EU ska vara transparent, demokratiskt och nära sina medborgare. Centerpartiet i Halland verkar för att decentralisera beslutsfattandet så att mer makt ligger hos de regioner som känner sina egna förhållanden bäst. En sådan förändring skulle inte bara öka effektiviteten utan också stärka folkets tilltro till EU.

Den 9 juni röstar vi för ett Halland som är starkare, grönare och mer konkurrenskraftigt. Vi står inför möjligheten att påverka vår framtid, att skapa ett Europa som arbetar för sina medborgare, där Halland inte bara är en del av EU, utan en aktiv formare av EU:s framtid.

Låt oss tillsammans skapa ett starkare Halland i ett starkare Europa.

Fredrik Hansson

Kungsbacka, ordförande Centerpartiet Halland

Anu Majkvist

Varberg, vice ordförande Centerpartiet Halland

Angeline Eriksson

Laholm, vice ordförande Centerpartiet Halland

ANNONS