Skolstarten innebär en ökad ekonomisk stress. En känsla som man i unga år inte ska behöva känna, anser skribenterna.
Skolstarten innebär en ökad ekonomisk stress. En känsla som man i unga år inte ska behöva känna, anser skribenterna. Bild: Håkon Mosvold Larsen

För en jämlik skola krävs förändring

I Halmstad ska alla elever kunna fokusera på skolarbetet, oavsett familjens situation, menar skribenterna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Nu har skolan börjat igen för Halmstads skolelever efter ett långt sommarlov. Det är dags att lära sig nya saker och träffa klasskompisarna. För många barn och unga är skolstarten en återkomst till den vardagliga lunken. Visst kan lärarna vara tjatiga och skoluppgifterna svåra ibland men på det stora hela trivs man med sin skola. För många är det så, men för en alltför stor andel är det inte det.

Många av våra elever i Halmstad lever under tuffa ekonomiska förhållanden, och barnfattigdomen har ökat. För många familjer slår den ekonomiska konjunkturen hårt, med exempelvis prishöjningar på mat och andra viktiga varor. Dessa barn och unga finns i hela vår kommun, i alla bostadsområden och i alla våra orter. För dem innebär skolstarten en ökad ekonomisk stress. En känsla som man i unga år inte ska behöva känna. Att skoldagen fungerar är viktigt för alla, men för en del av oss är det kanske ännu viktigare.

ANNONS

Den ekonomiska stressen, och de förhållanden en del av våra unga invånare lever under påverkar hela skoldagen. Att inte ha råd med den där frukten som behövs för att orka fram till lunch eller på eftermiddagen, att inte kunna ta med fika till utflykten, att inte kunna byta mensskydd vid behov och andra saker som vi själva förväntas stå för, påverkar möjligheten att lyckas i skolan.

Skolan ska vara kompensatorisk, och det gäller alla elever, oavsett ekonomi eller andra orsaker i familjens situation. Den eskalerande krisen gjorde att kommunen under en kortare period gjorde en extra satsning på frukost eller frukt i skolor områden med stora behov, men medan satsningarna försvann fortsätter den ekonomiska krisen för många barnfamiljer.

Samtidigt fortsätter nedskärningspolitiken i skolan, där många av de viktiga personerna runt omkring våra barn och unga försvinner, eller minskar i antal. Detta påverkar i mycket hög grad våra elevers möjlighet att lyckas och minskar skolans förmåga att ge alla elever det stöd de behöver. Det kanske är positivt för den kommunala budgeten i dag, men kommer bli en kostnad i morgon. Både för de barn och unga som drabbas och för samhället som helhet.

Vänsterpartiet vill att skolan i Halmstad ska vara helt avgiftsfri och att nedskärningarna upphör. För oss handlar detta om jämlikhet och om att skolan ska vara en garant för alla våra barn och ungas möjlighet att lyckas. Ingen ska behöva känna stress av att inte ha råd, att inte kunna vara med. Ingen elev i Halmstads skolor ska vara hungrig. Alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att nå skolans mål och må bra.

ANNONS

I Halmstad ska alla elever kunna fokusera på skolarbetet, oavsett familjens situation. Då först finns förutsättningarna för en skola för alla.

Mikael Ekfeldt (V), gruppledare och ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Tania Bengtsson (V), gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen

Pernilla Chowdary (V), ledamot i Socialnämnden

ANNONS