”I dag möjliggör folkhögskolorna utbildningsvägar för den som behöver ta igen tidigare missade kunskaper eller byta riktning i livet.”
”I dag möjliggör folkhögskolorna utbildningsvägar för den som behöver ta igen tidigare missade kunskaper eller byta riktning i livet.” Bild: Jonas Ekströmer/TT

Folkbildning viktigare än billiga plastpåsar

Centerpartiet kommer fortsätta att värna den svenska folkbildningen. Vi ser hur viktig den är för människor och deras livsresor. Det skriver två centerpartister med anledning av att statens anslag till studieförbunden minskar.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

För hundra år sedan gick folkbildningen hand i hand med den demokratiska utvecklingen av Sverige. Folkhögskolor och studieförbund växte fram som svampar ur jorden och hjälpte människor med kunskap och kraft för att engagera sig i dåtidens stora politiska frågor så som allmän och lika rösträtt. Genom folkbildningen gavs alla – oavsett bakgrund – en möjlighet till livsresor som tidigare bara var möjligt för de välbärgade.

Sedan dess har verksamheterna utvecklats och i dag möjliggör folkhögskolorna utbildningsvägar för den som behöver ta igen tidigare missade kunskaper eller byta riktning i livet. Studieförbunden å sin sida erbjuder ett brett spektrum av kurser och aktiviteter som riktar sig till alla åldrar och alla grupper, inte minst för de som inte står i samhällets centrum. Både folkhögskolor och studieförbund har exempelvis varit helt avgörande för personer med funktionsnedsättningar.

ANNONS

Vad är det då som håller på att hända just nu? Jo, Tidöregeringen har under ledning av den liberale ministern Mats Persson genomfört och föreslagit drakoniska neddragningar på folkbildningen. I budgeten för 2023 fick folkhögskolorna neddragningar med 500 miljoner kronor. Efter stora protester återför regeringen nu 100 miljoner kronor, vilket dock innebär att det totala tappet fortfarande är 400 miljoner.

Nu väljer Mats Persson (L) att även slå emot studieförbunden som under tre år kommer få neddragningar på sammanlagt 500 miljoner kronor, varav 250 miljoner försvinner redan den 1 januari. Detta innebär en neddragning med 30 procent. För Hallands del handlar det om 15 miljoner kronor i minskade anslag.

Denna slakt av folkbildningen är exempellös och genomförs alltså av en liberal utbildningsminister även om uppdraget förstås kommer ifrån Sverigedemokraterna. I SD:s budgetmotion från 2021 föreslogs neddragningar på folkbildningen med 1,2 miljarder kronor. Sammantaget har regeringen nu genomfört och föreslagit neddragningar på 900 miljoner kronor, så det är tydligt vems önskemål som genomförs.

Att lägga budget handlar förstås alltid om prioriteringar och hur regeringen prioriterar är tydligt. Samtidigt som man drar ner 500 miljoner på studieförbunden så tar man bort platspåseskatten till en kostnad av motsvarande belopp. Billiga plastpåsar är alltså viktigare än folkbildning i Tidöpartiernas Sverige. Det är den sorgliga sanningen.

ANNONS

Centerpartiet kommer fortsätta att värna den svenska folkbildningen. Vi ser hur viktig den är för människor och deras livsresor, men också för kulturen runt om i hela landet. Inte minst är folkhögskolorna och studieförbunden viktiga utanför storstäderna och på landsbygden genom att erbjuda utbildning i alla delar av landet, genom att erbjuda studiecirklar i minsta samhälle och genom att fylla bygdegårdarna med kultur. Inte minst i Halland.

Christofer Bergenblock (C)

riksdagsledamot, Halland

Fredrik Hansson (C)

ordförande Centerpartiet Halland

ANNONS