”Höga bostadspriser och behovet av eget kapital som insats vid bostadsköp hindrar många unga att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.”
”Höga bostadspriser och behovet av eget kapital som insats vid bostadsköp hindrar många unga att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden.” Bild: Jessica Gow/TT

Fler vägar in på bostadsmarknaden med regeringens politik

Den moderatledda regeringen jobbar med en bred palett av reformer för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för alla. Det skriver moderaterna David Josefsson och Helena Storckenfeldt.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Under Socialdemokraternas åtta år i regeringsställning gjordes få ansträngningar för att på allvar komma till bukt med den bostadssituation som i dag stänger ute unga från bostadsmarknaden. Den politik som behövs är en politik som stärker hushållens ekonomi och möjlighet till sparande.

Den moderatledda regeringen jobbar med en bred palett av reformer för att sänka trösklarna till bostadsmarknaden för alla.

För allt för många unga kantas bostadsmarknaden av ekonomiska hinder. Effekten blir att unga i högre grad tvingas bo kvar hemma eller tvingas avstå från drömutbildningen för att det inte finns bostäder att flytta till. Att hyra en bostad kräver i många fall en lång tid i bostadskön. I storstäderna är kötiden i genomsnitt uppåt tio år, en kötid som unga som vill flytta hemifrån och nyinflyttade inte har.

ANNONS

I en nyligen presenterad undersökning av SBAB framkom det stora könsskillnader när det kommer till möjligheten att köpa en bostad. En genomsnittlig 27-årig man har enligt undersökningen ekonomiska möjligheter att köpa en etta i 19 av Sveriges 25 största städer. För kvinnor i samma ålder är möjligheten inte densamma. En kvinna i samma ålder har endast ekonomiska förutsättningar att köpa en bostad i 6 av landets 25 största städer. Det är ett jämställdhetsproblem som vi moderater anser är oacceptabel.

Den bostadspolitik som regeringen driver river de hinder som stänger ute människor från bostadsmarknaden. Politiken är inflationsbekämpande och skapar utrymme för hushållen att själva göra hushållsekonomiska prioriteringar.

Ett viktigt vallöfte som Moderaterna lämnade inför valet 2022 var sänkt skatt på ISK, ett löfte som premierar strävsamhet och som gör verklig skillnad för vanliga människor. För att främja ett ökat och långsiktigt sparande har regeringen lagt fram ett förslag om att de första 300 000 kronorna på ISK ska vara skattefri.

Ett eget sparande är att ge sig själv en ökad ekonomisk frihet och makt över sitt eget liv. Förslaget som är en del av Tidöavtalet kommer att öka ungas möjlighet att investera i ett eget boende. Förslaget omfattar över 3,5 miljoner människor och skattelättnaden kommer att ligga på 800 kronor per år.

ANNONS

Utöver reformer för att underlätta nybyggnation behöver även befintligt bestånd nyttjas effektivt. Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare att överväga en utvidgning av systemet med ägarlägenheter samt en lagreglerad modell för hyrköp av bostäder. Den moderatledda regeringen ser det som angeläget att möjliggöra för fler att äga sitt boende och samtidigt tillskapa en större variation av boendeformer.

Höga bostadspriser och behovet av eget kapital som insats vid bostadsköp hindrar många unga att ta sig in på den ägda bostadsmarknaden. Genom en modell för hyrköp av bostäder ges hyresgästen möjlighet att i framtiden äga sin bostad. Den 2 december i år ska utredaren presentera sitt förslag som kan bidra till fler vägar till ett ägt boende.

Vidare föreslår den moderatledda regeringen ett höjt bolånetak från dagens 85 till 90 procent. Syftet med höjningen är att ge fler människor och framför allt unga förstagångsköpare, möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Genom en höjning av bolånetaket minskar hushållens behov av dyra blancolån, lån med högre ränta och högre amorteringstakt. För att hushållas skuldsättning till följd av blancolån ska minska föreslår den moderatledda regeringen att avdragsrätten för dessa lån ska avskaffas. Att hushållens lån lämnas mot säkerhet bidrar till en mer robust och förutsägbar ekonomi.

ANNONS

Med den moderatledda regeringens politik skapas fler vägar in på bostadsmarknaden och säkerställer att kvinnor inte stängs ute från bostadsmarknaden på grund av ojämlik ekonomi.

David Josefsson (M)

bostadspolitisk talesperson

Helena Storckenfeldt (M)

ordförande Moderatkvinnorna Halland

ANNONS