"Sveriges Radio har i dag verksamhet på mer än 50 platser. För oss är det centralt att fortsätta att stärka bevakningen i hela landet."
"Sveriges Radio har i dag verksamhet på mer än 50 platser. För oss är det centralt att fortsätta att stärka bevakningen i hela landet." Bild: Jessica Gow/TT

Fler röster för en större förståelse

Sveriges Radio tog publiken till hjälp för att formulera framtidens mål och vision. Resultatet kommer att vägleda oss de kommande åren, skriver vd Cilla Benkö och styrelseordförande Lennart Käll.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Tack svenska folket för hjälpen! Utan er hade vi inte varit där vi är i dag. Utan er hade vi inte kunnat ta fram vår nya vision och våra nya mål.

I våras åkte vi på en lång turné från norr till söder och träffade och talade med flera tusen svenskar. Vi pratade om synen på Sveriges Radio, vad som fick er vi mötte att lyssna på oss, vad som gör att ni stänger av, vad ni saknar från oss. Det finns flera viktiga lärdomar att dra från de många mötena.

Många som vi träffade efterfrågade fler satsningar på poddar, många vill lyssna på en tid och en plats som de själva väljer. Vårt svar är att vi kommer att erbjuda ännu fler kvalitetspoddar de kommande åren tillsammans med de största och mest framgångsrika poddarna som vi redan skapat, som exempelvis P3 Dokumentär, P3 Historia och Creepypodden.

ANNONS

I år kommer det att bli en ännu tydligare skillnad mellan det vi erbjuder i vanlig radio och det erbjudande vi har som podd. Radion går mer mot här och nu och direktsändningar där publikens möjligheter till medskapande både i studion men också utanför radiohusen kommer att öka. Den förändringen har redan skett i våra lokala kanaler, och som tidigare aviserat kommer även P3 förändras.

Vi kan lova en annan sak: när Sveriges Radio utvecklar företaget och tänker nya format så kommer vi att hålla fast vid vår strategi att ha ljudet i fokus. Vi är ett ljudbolag, vi ska vara bäst på ljud. Vi tror att det är rätt väg för att ge publiken mest valuta för pengarna och ge oss en tydlig position i ett tufft konkurrensläge. Om det också underlättar för en mer livskraftig kommersiell mediemarknad så är det både bra och viktigt.

Den svenska demokratin mår bäst av ett starkt public service sida vid sida med starka kommersiella medier, det tryggar den så viktiga mångfalden.

Sveriges Radio har i dag verksamhet på mer än 50 platser. För oss är det centralt att fortsätta att stärka bevakningen i hela landet. När vi mötte publiken i våras var det många som lyfte fram just detta, nämligen att radion har en lokalkänsla och ofta finns med där det händer.

ANNONS

Andra pekade på att vi kunde bli ännu bättre på att befinna oss där inga andra medier finns och ställa frågor och granska makten. Därför lägger vi till att börja med mer kraft och resurser på det.

I dag gör vi drygt 1 700 lokala nyhetssändningar varje vecka och tack vare över 20 korrespondenter över hela världen kan vi också göra utrikespolitiska sammanhang begripliga genom att vara på plats. För det och resten av vårt utbud på 170 000 timmar om året betalar varje skattebetalare som mest 1,30 kronor om dagen.

Vi kan, och ska, som inget annat medieföretag i Sverige knyta ihop det lokala med det nationella och det globala. Vi talar inte om för dig vad du ska tycka. Vi ger dig fakta och analyser som gör det enklare att fatta egna beslut.

När vi tog fram vår nya vision – "Fler röster och starkare berättelser för en större förståelse" – hade vi just detta i åtanke, att vi ska vara en plats där fler ges utrymme vilket förhoppningsvis skapar en större förståelse för hur någon annan tänker och resonerar vilket får ökad betydelse i en alltmer polariserad tid.

En sak vet vi med säkerhet: Vi kommer att göra vad vi kan för att möta de krav och förhoppningar som finns på oss de kommande åren.

ANNONS

Cilla Benkö

vd Sveriges Radio

Lennart Käll

styrelseordförande Sveriges Radio

ANNONS