Stora torg RŒdhuset Bild: JOHNNY SAMUELSSON
Stora torg RŒdhuset Bild: JOHNNY SAMUELSSON Bild: Johnny Samuelsson

Fler ja-sägare innebär ingen lösning

Vad Halmstad kommun behöver är inte ja-sägare utan en kunskapsbaserad och medborgarorienterad politik.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS

Replik

angående "Halmstad har en fantastisk potential" HP 11/7.

Jag delar till viss del Johan Staël von Holsteins syn på Halmstad som en kommun som har svårt att ge sina invånare den service och det utbud man kan förvänta sig av en stad med de förutsättningarna (HP 9/7). Men i motsats till honom tror jag inte att det beror på att det finns för få ’ja-sägare’. (Hade vi inte nog med ’ja-sägare’ i det tidiga 2000-talets finansvärld)?  Jag tror snarare att det beror på att de styrande politikerna har missuppfattat sina uppdrag. Detta kan man se både på ett övergripande plan – som när våra kommunråd verkar tro att de ska företräda näringslivets intresse snarare än medborgarnas - och på detaljnivå - som när politiker ger efter för vissa branscher, krögare och näringsidkare och sätter både den fria konkurrensen och medborgarintresset ur spel.

ANNONS

Som framgår av tankesmedjan Kompassens debattartiklar i HP den 17/6 och den 3/7 har den politiska ledningen i Halmstad en rad stora utmaningar framför sig. Det gäller underskottet på ändamålsenliga lokaler för förskola, skola och äldreomsorg med allt vad det innebär av problem och ofrihet för de invånare som drabbas. Det gäller bristen på bostäder och byggbar mark som inskränker möjligheterna för människor och företag som vill etablera sig i Halmstad. Det gäller också segregationen och ett växande demokratiskt underskott.

Allt detta är naturligtvis inte Alliansstyrets fel. Mycket bottnar i den röra av New public management, privatiseringar och city branding som vuxit sig stark under 2000-talet, där ideologi snarare än konstruktiv politik har fått styra inriktningen i många kommuner. Och där man precis som Halmstad subventionerar exempelvis destinationsbolag och flygplatser med stora summor utan krav på motprestationer från flygbolag eller besöksnäring.

Det är däremot anmärkningsvärt att det nuvarande Alliansstyret gör så lite för att avhjälpa dessa problem. Att döma av det senaste årets utspel i media verkar man hoppas att privatisering, entreprenörskap, digitalisering och ospecificerade effektiviseringar ska lösa problemen. Detta samtidigt som man i budgeten ägnar sig åt att formulera ett antal fluffiga mål om befolkningstillväxt och företagsklimat. Det blir inte bättre av att man i frustration över att tjänstemän, media och medborgare vill diskutera budgetens effekter – d v s Alliansens politik – försöker tillrättavisa såväl tjänstemän och journalister som medborgare.

ANNONS

Det som behövs i Halmstad kommun idag är definitivt inte några käcka ’ja-sägare’ som springer efter den nyliberala tidsandans alla bollar, utan en medborgarorienterad politik som bygger på kunskap, analys och långsiktighet.

Anders Nilsson

debattör

ANNONS