”Tiotals miljarder euro tas från europeiska skattebetalare och läggs på att subventionera arga franska bönder.”
”Tiotals miljarder euro tas från europeiska skattebetalare och läggs på att subventionera arga franska bönder.” Bild: Christophe Ena

EU:s jordbruksstöd är ett planekonomiskt monster

Oviljan att minska jordbrukssubventionerna undergräver EU:s möjligheter att prioritera andra områden inom samarbetet. Det skriver liberalerna Simona Mohamsson och Filip Zackrisson.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Det är mindre än 300 dagar kvar till valet till Europaparlamentet. Den 9 juni har du chansen att välja en kandidat som skapar ett Europa för dig. Vad kan Europa vara för dig? För oss är svaret enkelt, syftet med samarbetet ska vara Europa för dig och mig – ett Europa mot utsläppen. När andra partier, till exempel Centerpartiet, går arga bönders ärenden lägger vi fram effektiva åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar i Europa.

EU:s jordbruksstöd står för en tredjedel av EU:s budget. Tiotals miljarder euro tas från europeiska skattebetalare och läggs på att subventionera arga franska bönder. Jordbrukssubventionerna är ett planekonomiskt monster som dödar den spontana odlingen och motarbetar fattigdomsbekämpning. EU:s enorma jordbruksbidrag gynnar ett intensivt, storskaligt jordbruk vilket leder till överproduktion och lager av osålda varor.

ANNONS

Inte bara tvingas jordbrukare att bli bidragsentreprenörer, utan vår handelspolitik förlamas. Vi har importskydd och exportsubventioner. Vi subventioner utsläpp. Dagens system gör det omöjligt för utomeuropeiska länder att på ett rättvist sätt konkurrera. Miljön och fattigdomsbekämpningen även utanför EU behöver sättas före arga bönder som inte tror på marknadsekonomi.

En ny generation höjer rösten för förändring, men den politiska ambitionsnivån är alldeles för låg. Globala medeltemperaturen stiger, isar smälter, skogar brinner, arter utrotas och människor tvingas på flykt till följd av klimatförändringarna. EU ska vara världens mest ambitiösa miljö- och klimatorganisation. Det gäller allt från en europeisk koldioxidskatt, höjda priser på utsläppsrätter, ekonomiska incitament för negativa utsläpp, ambitiös djurhållningspolitik, ett gemensamt pant- och järnvägssystem samt värnande om våra hav.

Handelspolitiken ska användas för att pressa andra delar av världen till att ställa om. Livsmedel är även en av få varor som många fattigare länder faktiskt kan konkurrera med – då klimatet ofta lämpar sig bättre för jordbruk där. I en fri marknad hade produktionen naturligt hamnat i dessa länder men EU:s subventioner bidrar till orättvis snedvridning. EU:s subventioner försvårar även för lokala jordbrukare utanför EU då det blir billigare att importera från EU än att handla från de lokala bönderna. Det ökar inte bara på fattigdomen och minskad möjlighet till självförsörjning men även transporter och frakt som även skulle kunna göras, om inte mer resurssparsamt lokalt.

ANNONS

När EU tar ledartröjan. Med bland annat Fit for 55 kan världen klara Parisavtalet, men då handlar det om att gå från ord till handling. Ut med planekonomiska och protektionistiska systemet – in med en progressiv och proaktiv klimatkamp. Men för att detta ska uppnås måste vi sluta tillåta att tiotals miljarder euro tas från europeiska skattebetalare och läggs på en enskild sektor varje år.

Oviljan att minska jordbrukssubventionerna undergräver EU:s möjligheter att prioritera andra områden inom samarbetet såsom att samarbeta polisiärt och därmed hjälpas åt att lösa brott i medlemsstaterna. Inget annat svenskt parti har hittills varit tillräckligt tydlig i arbetet för frihandel och ett fullständigt avskaffande av jordbrukssubventioner och exportstöd. I stället har partier varit pådrivande för att det ska förbli som det varit.

Vi menar att det måste vara slut på att svenska politiker i Europa ska böja sig för jordbruksindustrins särintressen och i stället börjar lägga fram effektiva åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar i Europa och världen. Subventioner, tullar och andra isolationistiska förslag på europeisk nivå är inte bara dåligt för klimatet, utan även för skattebetalarna och konsumenterna i Europa och i Sverige.

Simona Mohamsson (L)

kandidat till Europaparlamentet

Filip Zackrisson (L)

kandidat till Europaparlamentet

ANNONS
ANNONS