”Företag som startats av personer med starka drivkrafter och som sedan växt/växer och skapar arbetstillfällen.”
”Företag som startats av personer med starka drivkrafter och som sedan växt/växer och skapar arbetstillfällen.” Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Ett bra företagsklimat måste vara högprioriterat i höstens val

Minskad beskattning av företag och företagande, minskad regelbörda och sänkta kostnader för att anställa. Det är tre prioriterade områden för Företagarna. Det skriver Marie Axtelius och Fredrik Östbom.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Sverige är ett av världens bästa länder. Svenska företag har skapats, växt, anställt fler och en del har till och med blivit globala. Sedan 1990 har fyra av fem nya jobb skapats i små och medelstora företag.

I Hallands kommuner har vi företag som AJ Produkter, Bertegruppen, Gekås, Hallands Djursjukhus, Derome, AVA-vet, Maria Åkerberg, Knystaforsen och tusentals andra mindre företag. Företag som startats av personer med starka drivkrafter och som sedan växt/växer och skapar arbetstillfällen, som ger skatteintäkter, som i Bertegruppens fall, i fjorton generationer bakåt i tiden.

Med andra ord, vi är helt beroende av företagen för framtida tillväxt och välfärd.

ANNONS

Samtidigt halkar Sverige efter som företagsnation och vi lever allt oftare på gamla meriter. Utifrån en mängd parametrar som indikerar ett lands konkurrenskraft, till exempel nationell GEM-rapport från Entreprenörskapsforum, kan vi nu se att Sverige har fallit från toppen och hamnar runt snittet av OECD-länderna.

Antalet utmaningar vi står inför bara ökar. Det är krig i vårt närområde, klimatkrisen är akut, brottslighet och otrygghet har tillåtits breda ut sig i landet och vi ser ett utanförskap som har cementerats när omkring 800 000 människor saknar självförsörjning.

Därför presenterar vi nu de viktigaste förslagen för att få ett bättre företagsklimat. I plattformen ”106 förslag för ett företagsklimat för framtiden” lyfts tre prioriterade områden:

• Minskad beskattning av företag och företagande.

• Minskad regelbörda.

• Sänkta kostnader för att anställa och ökad tillgång till kompetent arbetskraft.

Ett bättre företagsklimat innebär fler jobb och mer pengar till välfärden. På kommunal nivå står småföretagen för den största andelen av skatteintäkterna i hela 189 av Sveriges 290 kommuner. Flera av Hallands läns kommuner är bland dessa. Därför är det egentligen självklart att företagare uppger de traditionella välfärdsfrågorna som viktigast: vård och omsorg, skola och utbildning, tätt följt av lag och ordning.

Samspelet mellan företag och offentlig verksamhet måste bygga på en samsyn om att skattepengar används till rätt saker och att staten, regionerna och kommunerna inte tar ut mer skatt än vad som verkligen behövs. Som finansiärer av välfärden är företagarna i Hallands län genuint oroade för hur välfärdstjänsterna sköts och kommer medborgarna till del.

ANNONS

Vi uppmanar politikerna i Hallands län att lyssna noga: de som finansierar varje nytt löfte – vare sig det är ökade försvarsanslag eller högre a-kassa – tappar alltmer tilliten till er förmåga att hantera pengarna på ett ansvarsfullt sätt.

Förtroende förtjänas i teskedar och förverkas i hinkar, och den nuvarande situationen kommer ta tid och hängivet arbete att vända på. Så när vi i höst går till val måste ett bra företagsklimat vara högprioriterat.

Marie Axtelius

regionchef Företagarna Halland

Fredrik Östbom

samhällspolitisk chef Företagarna

ANNONS