”Illavarslande nog märks redan också hur företagens planerade investeringar hämmas på grund av att det ökade elbehovet inte kan mötas och att leveranssäkerheten brister.”
”Illavarslande nog märks redan också hur företagens planerade investeringar hämmas på grund av att det ökade elbehovet inte kan mötas och att leveranssäkerheten brister.” Bild: Janerik Henriksson/TT

Energipolitiken hindrar halländska investeringar

Över hälften av de företag som planerar att göra elkrävande investeringar är oroliga för tillgången på den el investeringen kräver. Det skriver Kristian Ryberg, regionchef för Svenskt Näringsliv Halland.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Investeringsviljan i Halland är högre än i många andra delar av Sverige. Här finns växande företag med en stark framtidsanda och optimism. För att kunna utveckla näringslivet, skapa fler arbetstillfällen och samtidigt ställa om för att möta klimatmålen måste det finnas stabil tillgång på fossilfri, konkurrenskraftigt prissatt el som möter näringslivets behov.

I dag är i princip all verksamhet helt beroende av elektricitet och behoven ökar ständigt. Elektrifieringen inom industrin, transport och fastighetssektorn är bara några exempel där utvecklingen glädjande nog går oerhört fort och investeringsplanerna är stora.

I ett län som Halland med stark tillväxt och hög investeringstakt blir detta än mer tydligt. Illavarslande nog märks redan också hur företagens planerade investeringar hämmas på grund av att det ökade elbehovet inte kan mötas och att leveranssäkerheten brister. Både arbetstillfällen, tillväxt och klimat påverkas negativt.

ANNONS

I en nyligen genomförd undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Halland uppger över hälften av de företag som planerar att göra elkrävande investeringar, att de är oroliga för tillgången på den el investeringen kräver. De bedömer att det riskerar att drabba inte bara deras konkurrenskraft och produktion, men även möjligheten till grön omställning.

Den stora osäkerheten kring elpriserna och elförsörjningen gör det väldigt svårt att ta investeringsbeslut som innefattar ökad elanvändning. Detta gör att investeringar i bästa fall skjuts på framtiden, i sämsta fall flyttas till andra länder eller helt uteblir. Vi har redan sett halländska kommuner som tvingats tacka nej till etableringsförfrågningar.

Man vill med rätta inte riskera elförsörjningen för det befintliga näringslivet, men effekterna blir att Halland går miste om företag och arbetstillfällen. Detta kan inte fortgå och får inte normaliseras.

Företagen ligger långt framme i resan mot klimatneutralitet. Men tyvärr går klimatomställningen för långsamt, vilket har uppmärksammats på flera håll den senaste tiden. Det beror dock i huvudsak inte på företagen.

I dagsläget klarar helt enkelt inte den svenska energipolitiken av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning i takt med att behovet växer. För att tempot ska kunna öka är det helt nödvändigt att företagen kan vara säkra på att elen som krävs för omställningen kommer att finnas på plats och att vi har ett elsystem som varje timme, året runt, levererar fossilfri el till internationellt konkurrenskraftiga priser.

ANNONS

Det räcker inte med höga klimatambitioner. Nu krävs också konkreta åtgärder som återskapar tron på det svenska elsystemets förmåga, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Till exempel behöver handläggningstiderna i tillståndsprocesser halveras för att påskynda utbyggnaden av elnätet och målet för elsystemet behöver ändras till att det ska vara 100 procent fossilfritt.

Vi behöver säkra att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta och skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i Sverige. Ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet bör också sättas.

Näringslivet gröna investeringar ska inte behöva bromsas av den svenska energipolitiken. Nu behövs en lika delar modig som framsynt politik som kan ta beslut som säkerställer en koldioxidfri elproduktion och ger förutsättningar för ett växande näringsliv. Det behövs en offensiv långsiktig energipolitik som underlättar och främjar, inte bromsar, företagens gröna investeringar.

Kristian Ryberg

regionchef Svenskt Näringsliv Halland

ANNONS