”Potentialen hos välfärdens medarbetare är oändlig – vi måste bara ge dem rätt förutsättningar.”
”Potentialen hos välfärdens medarbetare är oändlig – vi måste bara ge dem rätt förutsättningar.” Bild: Lisa Hjertén

En unik möjlighet att utveckla Hallands välfärd

Under de kommande tre åren kan välfärdens arbetsgivare i Halland söka sammanlagt 24 miljoner kronor för att kompetensutveckla medarbetare, anpassa verksamheter efter nya behov och minska risken för uppsägningar. Det är ett tillfälle man behöver ta vara på. Det skriver Eva Wikström, vd på Omställningsfonden.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i debattartikeln.

ANNONS
|

Vi ska vara stolta över välfärden i Sverige. Inte minst över medarbetarna, som trots utmaningar skapar trygghet och värde för oss alla. Från hemtjänstpersonalen i Haparanda till bussföraren i Norrköping och barnskötaren i Halmstad, så ger välfärdens 1,3 miljoner medarbetare ett ovärderligt bidrag till samhället.

Men på en föränderlig arbetsmarknad är även välfärden i omvandling, och ofta ställs helt nya krav på såväl medarbetare som arbetsgivare. För att kunna möta morgondagens behov och utmaningar krävs ett ständigt fokus på utvecklad kompetens.

Under de kommande tre åren avsätter därför kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden, som bildats av arbetsmarknadens parter inom välfärden, 750 miljoner kronor till förebyggande kompetensinsatser för kommuner, regioner och kommunala företag som är medlemmar i Sobona. För Hallands del motsvarar det mer än 24 miljoner kronor. Syftet är att göra det möjligt att anpassa verksamheter efter nya behov och stärka anställningstryggheten. Potentialen hos välfärdens medarbetare är oändlig – vi måste bara ge dem rätt förutsättningar.

ANNONS

Det här är fjärde gången välfärden kan söka medel från Omställningsfonden. Tyvärr har alltför få kommuner och regioner tagit möjligheten att kompetensutveckla sina medarbetare. I slutet av förra medelsperioden återstod mer än 100 miljoner kronor att söka.

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning ger goda möjligheter att möta framtiden. Arbetsgivare som analyserar sina förutsättningar och behov, definierar vilka insatser som krävs och söker medel för kompetensutveckling gynnar inte bara den egna verksamheten. De ger även medarbetarna chansen att utvecklas, behålla jobbet och stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

Omställningsfondens uppdrag har sin grund i Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR, och det finns otaliga exempel på hur avtalet redan gett resultat. I Halland har exempelvis Region Halland fått finansiering för att ge medicinska sekreterare inom vården ökad kompetens inom it och digitalisering. I resten av landet har vi även sett fibertekniker som certifierats, undersköterskor som blivit gipstekniker och medarbetare i barnomsorgen som utbildats i yrkessvenska. Dessa exempel är inspirerande, men det behövs fler.

Välfärden står inför stora utmaningar. Därför uppmanar vi arbetsgivarna i Halland att rusta sig för framtidens arbetsmarknad, och samtidigt ge medarbetarna möjlighet att växa, öka sin anställningstrygghet och satsa på sin framtida karriär. Kompetensutveckling stärker såväl välfärden som individen – och hela samhället.

ANNONS

Eva Wikström

vd på Omställningsfonden

ANNONS